EDA PLAY ELIS

PŘEKVAPENÍ ZA DVEŘMI,

JEDNODUCHÝ DOTYK NA OBRAZOVKU

Připraveno na míru dětem s CVI - centrálním postižením zraku - a kombinovaným postižením. Aplikaci mohou využít děti i s jiným zrakovým postižením pro trénink zrakových dovedností a dovedností jemné motoriky.


Jednoduchá a zároveň vizuálně zajímavá hra. Děti s CVI mohou aplikaci hrát, pochopit její děj a mít radost ze hry.


Jak získat aplikaci?

PRO iPADY: Aplikaci EDA PLAY ELIS si můžete zakoupit za cenu 199 KČ na App Store zde.


PRO TABLETY S PLATFORMOU ANDROID: Aplikaci EDA PLAY ELIS si můžete zakoupit za cenu 199 Kč na Google Play zde. Doporučujeme použít na tabletech se 7palcovou obrazovkou a většíchU dětí se zrakovým a kombinovaným postižením aplikaci doporučujeme používat na větších tabletech, protože tyto děti potřebují dostatečně velké obrázky a herní plochu.


Funkce, které si zamilujete

Na míru dětem s CVI

V aplikaci EDA PLAY ELIS děti jednoduchým dotykem na obrazovku objeví, co se skrývá za dveřmi. 

Zajímavý zvuk při otevření dveří přináší moment překvapení, který vzbudí zájem a v kombinaci s animací na obrazovce upoutá zrakovou pozornost. 

Každá série úkolů začíná výzvou k otevření dveří, za kterými se něco zajímavého děje nebo objeví. Opakovaný moment překvapení zvyšuje motivaci sledovat děj. Děti s CVI se opakováním učí poznávat znázorněné činnosti, které znají z běžného života, jako je praní prádla nebo pečení dortu. Právě takové aktivity se ve hře objevují. 

Trénink zrakových dovedností

Všechny obrázky jsou zpracovány na černém pozadí, ve výrazných barvách a srozumitelných tvarech. Na scéně se objevují i dvojice nebo skupiny obrázků; jednotlivé ilustrace jsou ale vždy umístěny dostatečně daleko od sebe, aby dítě mohlo vnímat obrázky jednotlivě i celou scénu.

Dítě zaměřuje svoji pozornost na konkrétní obrázek, na který ve hře upozorňuje hlasový průvodce. Dítě sleduje barevně výraznou nebo animovanou změnu, kterou samo vyvolalo dotykem na obrazovku.

Dítě s CVI potřebuje obrázek vidět opakovaně, aby chápalo, co znamená.

Trénink jemné motoriky

Příjemný dětský hlas povzbuzuje k otevření dveří - stačí se dotknout obrazovky a dítě dveře jednoduše otevře. Pak zjistí, co se na obrazovce objeví. Jednoduchými dotyky na obrazovku lze úkol splnit a sledovat zajímavou animaci, která se objeví. I děti, které mají potíže s koordinací pohybu, mohou být v plnění úkolů úspěšné. 

Dítě získává zkušenost, že vlastní aktivitou může ovlivnit konkrétní děj a způsobit změnu. 

Objevte, co se skrývá za dveřmi

Eliška je holčička, která stále něco objevuje. Ahoj Eliško!

Eliška je holčička, která stále něco objevuje. Ahoj Eliško!

Dotkni se a otevři dveře.

Dotkni se a otevři dveře.

Elišce se zakutálel míč. Kde je?

Elišce se zakutálel míč. Kde je?

Kde je banán?

Kde je banán?

Co je asi za dveřmi? Otevři dveře.

Co je asi za dveřmi? Otevři dveře.

Eliška je smutná. Pohlaď Elišku.

Eliška je smutná. Pohlaď Elišku.

Dotkni se a oholíš dědovi vousy.

Dotkni se a oholíš dědovi vousy.

Tohle je David, kamarád Elišky. Pomoz Davidovi vyčistit brýle.

Tohle je David, kamarád Elišky. Pomoz Davidovi vyčistit brýle.

Eliška má ráda jahodový koktejl. Připravíme koktejl.

Eliška má ráda jahodový koktejl. Připravíme koktejl.

Co je asi za dveřmi?

Co je asi za dveřmi?

Dej do pračky oblečení.

Dej do pračky oblečení.

Dobrá práce! Už se to pere.

Dobrá práce! Už se to pere.

Eliška má psa Sama.

Eliška má psa Sama.

Pohlaď psa Sama.

Pohlaď psa Sama.

Pes Sam vyskočil na stůl. Dej ho dolů.

Pes Sam vyskočil na stůl. Dej ho dolů.

Míč je pod stolem. Dej ho na stůl.

Míč je pod stolem. Dej ho na stůl.

Otevři dveře.

Otevři dveře.

Napusť vodu do vany.

Napusť vodu do vany.

Dej do vany kačenku.

Dej do vany kačenku.

Vana je plná bublinek.

Vana je plná bublinek.

Co je za dveřmi? Otevři dveře.

Co je za dveřmi? Otevři dveře.

Upečeme dort. Dej do mísy vše, co patří do těsta.

Upečeme dort. Dej do mísy vše, co patří do těsta.

Dej ozdoby na dort.

Dej ozdoby na dort.

A teď dort sníme.

A teď dort sníme.

Dotkni se a otevři dveře.

Dotkni se a otevři dveře.

Dotkni se zvířete, které mňouká.

Dotkni se zvířete, které mňouká.

Správně! Kočka mňouká.

Správně! Kočka mňouká.

Dotkni se zvířete, které bučí.

Dotkni se zvířete, které bučí.

Dotkni se slonova chobotu. Natáhne se.

Dotkni se slonova chobotu. Natáhne se.

To je krokodýl! Dotkni se a krokodýl zase zmizí.

To je krokodýl! Dotkni se a krokodýl zase zmizí.

Zahraj si na harmoniku.

Zahraj si na harmoniku.

A teď zavři dveře. Až zavřeš dveře, hra skončí.

A teď zavři dveře. Až zavřeš dveře, hra skončí.


Pomáháme dětem s CVI vyznat se světě 

Děti s CVI mají potíže s orientací ve svém okolí, je pro ně těžké poznávat lidi a předměty, rozlišovat je a rozumět tomu, co nebo koho vlastně vidí. Zraková práce je pro děti s CVI velmi namáhavá, často by se jí nejraději vyhnuly. Dávají přednost vnímání dalšími smysly, zejména sluchem, hmatem, vnímají pohyb a využívají chuť i čich. Do aplikace jsme právě proto vložili mezi krátké scény předěly - animace otevírajících se dveří za doprovodu zvuků. Dalším prvkem pro podporu udržení pozornosti jsou zvukové efekty a slovní instrukce příjemným povzbudivým dětským hlasem.


PaedDr. Markéta Skalická

PaedDr. Markéta Skalická

Instruktorka zrakové stimulace, metodik pro rozvoj zrakového vnímání, poradkyně rané péče

Děti s CVI se učí opakováním rozumět tomu, co vidí

"Děti s CVI motivujeme ve hře EDA PLAY ELIS k tomu, aby měly zájem se na obrazovku dívat. Je těžké získat pozornost těchto dětí; výrazné barvy a jednoduché tvary spolu s animacemi nám pomáhají. Pečlivě pracujeme se zvuky, které podporují poznávání sledovaných obrázků a situací.

Děti určitě znají ze svého domova pečení dortu nebo praní prádla. Ve hře si mohou vyzkoušet takový dort upéct nebo dát prádlo do pračky. Tyto situace se mohou zdát snadné, ale děti s CVI mají problém spojit nakreslený obrázek s reálnou zkušeností - pro kvalitu života dítěte je ale potřebné se takovou identifikaci naučit. Úkoly opakujeme a v obrázcích využíváme charakteristické znaky, tvary. 

Opakováním hry se dítě učí vytvářet zrakovou představu o konkrétních situacích a rozumět jim, pochopit, že jde o stejnou věc nebo děj."

Bc. Alice Pexiederová

Bc. Alice Pexiederová

Poradkyně rané péče

Několik tipů, jak využít aplikaci v reálném životě

"Je velmi důležité, aby děti při dívání se na dvourozměrné znázornění reality v něm nacházely smysl, a tím se rozvíjelo jejich porozumění obrázkům. Proto je důležité vycházet z běžných situací a pracovat s nimi. Aplikaci si můžeme vzít s sebou k pračce, když právě pereme, a porovnat, jak vypadá reálná pračka s barevným prádlem a jejich ilustrace. Nebo si vyfotíme dort při oslavě a zkoumáme, jak takový dort vypadá, co je stejné a co zas jiné, a současně co je pro takový dort typické. Při mixování koktejlu ve hře si vezmeme k ruce vlastní mixér a ovoce a povídáme si, co do něj patří a na co máme chuť. Takových situací, které vycházejí z běžného života, je více. Byla by škoda je nevyužívat, je prima se k nim vracet."

Mgr. Lucie Magerová

Mgr. Lucie Magerová

Poradkyně rané péče

Co je zásadní pro poznání, kdo je kdo?

"Spolu s Eliškou objevujeme situace a lidi kolem nás. Postupně se ve hře seznamujeme s dalšími členy rodiny Elišky a kamarádem pomocí jejich charakteristických znaků a aktivit. Kamarád David nosí brýle, dědeček má plnovous, který mu později oholíme, ale zůstanou mu vrásky na čele a krátké bílé vlasy a obočí. Maminka nosí vlasy zastřižené na ramena a usmívá se. Právě pro děti s centrálním postižením zraku je důležité naučit se najít si charakteristické znaky pro jednotlivé lidi ve svém okolí."


Podívejte se na animovanou upoutávku k aplikaci EDA PLAY ELIS


Inspirace

Aplikace EDA PLAY ELIS je inspirována konkrétními potřebami a zrakovým cvičením holčičky Elišky a tím, co ji baví. Eliška je dítě s centrálním postižením zraku (CVI). "Její oči jsou zdravé, ale nespolupracují s centrem vidění. Aby chápala, na co se dívá, potřebuje vidět a vnímat danou věc mnohokrát opakovaně s dostatečným vysvětlením a popisem toho, na co se kouká. Její mozek nespolupracuje s tělem, jak by měl, což způsobuje omezení jemné i hrubé motoriky. Eliška je dítětem se zrakovým a kombinovaným postižením, ale i tak si chce hrát," říká maminka Elišky.

Jak udělat dobrou hru pro děti s CVI? Důležité je získat jejich pozornost. Elišku zaujmou zvláštní zvuky jako skřípot dveří, cinkání zvonku, zvuky zvířat nebo činnosti, které zná z domova, jako je třeba praní prádla nebo pečení.
Čím více se dítě s CVI soustředí na hru a svůj zrak zapojuje, tím lépe se může naučit rozumět tomu, na co se dívá.


Děkujeme za podporu 


Aplikace byla vyvinuta díky podpoře Nadace Leontinka a projektu Čtení pomáhá. Vývoj aplikace finančně podpořila firma Dow.


Recenze a články o aplikaci EDA PLAY ELISNovinky v pracovních listech:
NÁKUPEM A POUŽÍVÁNÍM APLIKACí z rodiny EDA PLAY PODPORUJETE ČINNOST NEZISKOVÉ ORGANIZACE EDA 


EDA poskytuje služby rané péče rodinám, ve kterých vyrůstá dítě se zrakovým nebo kombinovaným postižením. Více informací najdete na www.eda.cz