EDA PLAY TOM


DOBRODRUŽSTVÍ SE ZVÍŘATY
NA DVORKU A V LESENovou aplikaci EDA PLAY TOM jsme vyvinuli za supervize odborníků na stimulaci zraku a ranou péči tak, aby hra mohla pomáhat při rozvoji zrakových dovedností a jemné motoriky u dětí se zrakovým a kombinovaným postižením.

Hra volně navazuje na naši předchozí aplikaci EDA PLAY TOBY, kterou mohou děti používat pro trénink zraku už od roku 2016. 


Nová hra, nová dobrodružství pro děti se speciálními potřebami

V nové hře EDA PLAY TOM se děti seznámí se zvířaty v ucelených souborech. Nejprve projdou úkoly se zvířaty na dvorku.


V nové hře EDA PLAY TOM se děti seznámí se zvířaty v ucelených souborech. Nejprve projdou úkoly se zvířaty na dvorku.

Další ucelený soubor úkolů v nové aplikaci EDA PLAY TOM tvoří zábavné úkoly se zvířaty v lese. Veškeré úkoly lze plnit jednoduchým dotykem.


Další ucelený soubor úkolů v nové aplikaci EDA PLAY TOM tvoří zábavné úkoly se zvířaty v lese. Veškeré úkoly lze plnit jednoduchým dotykem.

 V aplikaci se objevují také zvířata, která mohou děti znát z naší hry EDA PLAY TOBY. V nové aplikaci se zvířata často vyskytují ve dvojici nebo ve skupině.


V aplikaci se objevují také zvířata, která mohou děti znát z naší hry EDA PLAY TOBY. V nové aplikaci se zvířata často vyskytují ve dvojici nebo ve skupině.

 Hra EDA PLAY TOM přináší dětem dobrodružství se zcela novými zvířaty. V lese objeví ježka, seznámí se s ptáčkem a dalšími obyvateli lesa.


Hra EDA PLAY TOM přináší dětem dobrodružství se zcela novými zvířaty. V lese objeví ježka, seznámí se s ptáčkem a dalšími obyvateli lesa.


Hru si můžete zdarma stáhnout do iPadů a do tabletů se systémem Android

Aplikaci EDA PLAY TOM pro iPady najdete zde.

Aplikaci EDA PLAY TOM pro tablety s Android platformou najdete zde.


Hra, která pomáhá dětem s postižením procvičovat jejich dovednosti

Trénink jemné motoriky

Každý úkol v nové hře EDA PLAY TOM čeká na dotyk dítěte. Po dotyku se odehraje atraktivní animace doprovázená zvukem, který vhodně doplňuje probíhající děj a pomáhá upoutat pozornost dítěte. 

Dítě si může díky přirozeným zvukům zvířat spojit zážitky z reálného prostředí se stylizovaným zobrazením v aplikaci. 

Trénink zrakových dovedností

Ilustrace ve hře EDA PLAY TOM jsou srozumitelné také pro děti s centrálním postižením zraku. Hru bude možné nastavit zcela podle potřeb dítěte. V případě, že je potřeba s dítětem procvičovat úkoly, které se skládají pouze ze dvou motivů, bude moci rodič nebo terapeut složitější úkoly vypnout a plynule pokračovat ve hře pouze s jednoduššími scénami. Stejně jako v ostatních aplikacích EDA PLAY budou všechny obrázky zpracovány na černém pozadí, ve výrazných barvách a srozumitelných tvarech.

Jednoduchá hra a okluzní terapie

Hru EDA PLAY TOM lze využít také při zahájení terapie s okluzí, kdy se musí dítě nejprve se adaptovat na zakrytí lépe vidícího oka a teprve pak může začít pracovat s náročnějšími úkoly. Jednoduché a kontrastní scény s dostatečně velkými obrázky a zároveň celý tablet umožňují soustředit pozornost dítěte na ohraničenou plochu displeje. Vedle motivace k práci umožňuje rozkoukání tupozrakého oka, které jinak dítě nezapojuje a používá jen lépe vidící oko.


Seznamte se s aplikací EDA PLAY TOM

Dobrodružství se zvířátky na dvorkuDobrodružství se zvířátky v lese


Tip pro vás: Prozkoumejte možnosti nastavení aplikace 

Podívejte se do Hlavního menu a Přehledu úkolů: Aplikace je nastavena tak, aby se po jejím spuštění a krátkém intru automaticky objevil první úkol. Sekce, které mají ovládat rodiče, jsou skryty pod tlačítky umístěnými v rozích displeje; pro vstup do menu je nutné tato tlačítka několik vteřin podržet.

V Nastavení lze zvolit bílý rámeček, který zvýrazní ohraničení pracovní plochy displeje tabletu.

V Hlavním menu, sekci Info, najdete Simulátor zrakových vad. Umožní dospělým lépe rozumět tomu, jak komplikovaný je svět dětí se zrakovými vadami.Inspirace

Hra EDA PLAY TOM je pojmenována po Tomáškovi z klientské rodiny rané péče EDA: Tomáškovi je 5 let, je to chlapeček s kombinovaným postižením. Nosí brýle, akceptuje je, používá převážně levou ruku. Rád povídá, dokáže opakovat slova, rozumí pokynům maminky. Tomášek navštěvuje běžnou školku, ve třídě mu spolu s paní učitelkou pomáhá asistent.

Nová hra pomůže Tomáškovi i dalším dětem rozvíjet zrakové vnímání a vytváření zrakových představ, procvičovat koordinaci oko ruka, orientaci na ploše, sledování objektu v pohybu, rozlišení figury a pozadí a přenášení pozornosti na ploše. V neposlední řadě pomůže s rozvojem slovní zásoby. Hra je tematicky zaměřená: téma dvorek, téma les tvoří ucelené okruhy, ve kterých dítě plní úkoly. Tím aplikace pomáhá k rozvoji pojmového myšlení: dítě si zapamatuje zvuk, podobu zvířete, které zvuk vydává, činnosti s daným zvířetem obvykle spojované, potravu, kterou se živí, ale také prostředí, ve kterém se vyskytuje. Rozvoj pojmového myšlení pomáhá zároveň s rozvojem aktivní a pasivní slovní zásoby.Děkujeme za podporu při vývoji aplikace!

Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.

Vývoj aplikace podpořila Nadace ČEZ.

Vývoj aplikace podpořila firma Dow.


Seznamte se s pracovními listy:NÁKUPEM A POUŽÍVÁNÍM APLIKACí z rodiny EDA PLAY PODPORUJETE ČINNOST NEZISKOVÉ ORGANIZACE EDA 


EDA poskytuje služby rané péče rodinám, ve kterých vyrůstá dítě se zrakovým nebo kombinovaným postižením. Více informací najdete na www.eda.cz