Pracovní listy na téma obličeje

Zrak dětí se po jejich narození vyvíjí na základě zrakových podnětů. Obličej maminky je jeden z prvních, který se narozené dítě naučí rozpoznávat. 

Na této stránce najdete pracovní listy s motivy obličejů. Spolu s dětmi je můžete zkoumat jak z pohledu motivů, co nebo kdo na obrázku je, tak z pohledu emocí, jak se jednotlivé obličeje cítí.


Tip pro vás: 

Do plnění úkolů se mohou zapojit rodiče i sourozenci. Pro zvýraznění vlastního obličeje si můžete nasadit klaunský nos nebo namalovat rty výraznou rtěnkou. Váš obličej tak získá výrazný bod, který pomůže upoutat pozornost dítěte. Připravte si zrcadlo, nůžky, ale i fotografie rodiny, budou se vám při plnění úkolů hodit. Ideální fotografie jsou takové, na kterých je jednoduché pozadí, aby mohlo dítě dobře rozpoznat postavy a obličeje na snímcích.


Pracovní listy jsou vytvořeny zejména pro děti se zrakovým a kombinovaným postižením. Obsahují tedy obrázky srozumitelných tvarů, které jsou často na černém pozadí. Dítě bude zapojovat zrak a motoriku. Při plnění úkolu by mělo vhodně sedět, například ve vlastní sedačce se stolkem nebo u pracovního stolu. Do hry můžete zapojit i sourozence.

Pokud nemáte doma tiskárnu a nemůžete si pracovní listy vytisknout, nezoufejte. Pracovní listy si můžete ve zjednodušené podobě překreslit na papír. V popisech úkolů najdete tipy, jak do hry zapojovat vlastní hračky, nebo fotografie členů rodiny. Můžete vymyslet bludiště, ve kterém bude plyšový medvěd cestovat za oblíbenou panenkou. Konkrétní tipy najdete níže.


Obličeje - základní prvky, rozdíly


EDA PLAY - POJMENUJ ČÁSTI OBLIČEJE - JEDEN OBLIČEJ - BÍLÉ POZADÍ

Prohlédni si obrázek, je na něm obličej. Pojmenuj jednotlivé části obličeje. Tip pro rodiče: Zasmějte se spolu s dítětem tak, jako se směje holčička na obrázku. Povídejte si s dítětem, kdy se usmíváte: když je vám veselo, někdo vás potěší nebo když vidíte někoho, koho máte rádi.

Ke stažení - formát A4

EDA PLAY - POJMENUJ ČÁSTI OBLIČEJE - DVA OBLIČEJE - BÍLÉ POZADÍ

Prohlédni si obrázek, jsou na něm dva obličeje. Pojmenuj jednotlivé části obličeje. Který obličej má vousy? A který obličej má brýle? Tip pro rodiče: Vezměte si na pomoc fotografie členů rodiny. Spolu s dítětem srovnávejte s obrázkem a hledejte rozdíly. Nosí někdo ve vaší rodině brýle? Jakou mají barvu? 

Ke stažení - formát A4

EDA PLAY - NAJDEŠ OBLIČEJ PANÁČKA? - BÍLÉ POZADÍ

Mezi obrázky je jeden obličej panáčka. Najdeš ho? V čem se liší obrázek citronu a obličeje? Tip pro rodiče: Vezměte si vlastní panenku na hraní a ukažte si spolu s dítětem, kde má oči, nos, ústa, co mají stejného s obrázkem obličeje panáčka? Má vaše panenka hladké vlasy nebo ježka jako na obrázku?

Ke stažení - formát A4

EDA PLAY - NAJDI OBLIČEJ CHLAPEČKA - BÍLÉ POZADÍ

Na kterém obrázku je obličej chlapečka? Ukaž, co můžeš sníst. Co je to? Tip pro rodiče: Spolu s dítětem popište, jak chutná jahoda a jak chutná jablko.

Ke stažení - formát A4

EDA PLAY - NAJDI OBLIČEJ S BRÝLEMI - BÍLÉ POZADÍ

Najdi obličeje. Ukaž obličej, který má brýle. Tip pro rodiče: Pracovní úkol můžete doplnit o reálný míč a citron. Spolu s dítětem popište, jakou chuť má citron.

Ke stažení - formát A4

EDA PLAY - NAJDI OBLIČEJ HOLČIČKY, OBLIČEJ MEDVĚDA A KOČKY - BÍLÉ POZADÍ

Najdi obličej holčičky, obličej medvěda a kočky. Co je na posledním obrázku? Tip pro rodiče: Prohlédněte si obrázky kočky, medvídka a holčičky. Hledejte, v čem se obrázky liší. Jaký tvar mají uši kočky a medvěda? Který obličej má brýle? 

Ke stažení - formát A4

EDA PLAY- POJMENUJ ČÁSTI OBLIČEJE - ČTYŘI OBLIČEJE - černé pozadí

Prohlédni si všechny obrázky. Pojmenuj části obličeje. Tip pro rodiče: Jednotlivé kartičky rozstříhejte a přiložte je vedle vlastních fotografií vašeho dítěte nebo členů rodiny. Spolu s dítětem hledejte rozdíly.

Ke stažení - formát A4

EDA PLAY - Na kterém obrázku není obličej? - ČERNÉ POZADÍ

Najdi mezi obrázky ten, na kterém není obličej. Co na něm je? Tip pro rodiče: Pracovní list můžete rozstříhat na kartičky a předkládat ve dvojicích dle vlastní fantazie - vyber obličej, který má brýle, vyber obličej, který má vousy a podobně.

Ke stažení - formát A4

EDA PLAY - NAJDI OBLIČEJ PANÁČKA - ČERNÉ POZADÍ

Najdi mezi obrázky obličej a pojmenuj všechny jeho části. Co je na dalších obrázcích? Tip pro rodiče: Pracovní list můžete rozstříhat na jednotlivé kartičky a předkládat ve dvojicích dle vlastní fantazie - jednoduše: Ukaž jablko, ukaž citron, nebo složitěji: Ukaž všechny obrázky, na kterých je něco, co se dá sníst. Ukaž to, co je kyselé.

Ke stažení - formát A4

EDA PLAY - NAJDI OBLIČEJE S UŠIMA - BÍLÉ POZADÍ

Které obličeje mají viditelné uši? A který obličej má uši zakryté účesem? Na kterém obrázku není člověk? Tip pro rodiče: Hledejte další rozdíly, které obličeje mají viditelné obočí?

Ke stažení - formát A4

EDA PLAY - NAJDI OBLIČEJ, KTERÝ NEMÁ VLASY - BÍLÉ POZADÍ

Který obličej nemá vlasy? A který obličej by potřeboval učesat? Tip pro rodiče: Hledejte další rozdíly, který obličej má největší nos?

Ke stažení - formát A4

EDA PLAY - NAJDI OBLIČEJ, KTERÝ JE SMUTNÝ - BÍLÉ POZADÍ

Který obličej je smutný? Tip pro rodiče: Ukažte si s dětmi v zrcadle, jak to vypadá, když je někdo smutný a když je veselý. Jak se mění tvar rtů? 

Ke stažení - formát A4

EDA PLAY - OBLIČEJE S BRÝLEMI - ČERNÉ POZADÍ

Ukaž toho, kdo nemá brýle. Ukaž toho, kdo má kulaté brýle. A kdo má učesané dva culíky? Tip pro rodiče: Úkol můžete také rozstříhat na jednotlivé kartičky a dětem předkládat vždy jen jednotlivé dvojice.

Ke stažení - formát A4

EDA PLAY - NAJDI OBLIČEJE S BRÝLEMI. NA KTERÉM OBRÁZKU NENÍ ČLOVĚK? - ČERNÉ POZADÍ

Najdi všechny obličeje s brýlemi. Na kterém obrázku není člověk? Co je to? Najdi všechny obličeje, které mají viditelné uši. Tip pro rodiče: Ukažte obličeje, které nemají viditelné uši. Ukažte si s dětmi v zrcadle, jak to vypadá, když vám vlasy zakrývají uši a když jsou uši viditelné.

Ke stažení - formát A4

EDA PLAY - UKAŽ OBLIČEJ BEZ BRÝLÍ - ČERNÉ POZADÍ

Ukaž obličej, který nemá brýle. Ukaž obličej, který je smutný. Tip pro rodiče:  Spolu s dítětem srovnávejte dva obrázky pod sebou, ostatní zakryjte. Sledujte rozdíly. 

Ke stažení - formát A4

EDA PLAY - rozdíly mezi obličeji a jinými obrázky - černé pozadí

Pozorně si prohlédni obrázky. Najdi obličeje. Ukaž, který obličej má brýle. Vyjmenuj, co je na jiných obrázcích. Tip pro rodiče: Pracovní list můžete rozstříhat. Ukažte si obrázky, které jsou kulaté - kulatý je míč, ale i obličej nebo jablko. Co je drsné na omak a co hladké? Drsné jsou vousy, hladký je míč nebo jablko.

Ke stažení - formát A4

EDA PLAY - NAJDI ROZDÍLY - MEDVÍDEK, MAMINKA, KOČKA

Ukaž obličej, který má brýle. Ukaž obličej, který nemá vůbec žádné uši. Tip pro rodiče: Spolu s dítětem srovnávejte dva obrázky pod sebou, ostatní zakryjte. Sledujte rozdíly. Na prstech ruky můžete počítat, kolik uší na jednotlivých obrázcích vidíte.

Ke stažení - formát A4

EDA PLAY - ukaž veselé obličeje - černé pozadí

Ukaž všechny obličeje, které jsou veselé. Ukaž, kdo se směje tolik, až jsou vidět zuby. Na dvou obrázcích jsou smutné obličeje, smutná holčička a chlapeček. Najdeš je? Na jednom obrázku chybí pusa, najdeš ho? Pusu dokresli. 

Ke stažení - formát A4

EDA PLAY - UKAŽ SMUTNÉ OBLIČEJE - ČERNÉ POZADÍ

Najdi smutné obličeje. Tip pro rodiče: Pozorně si prohlédněte obrázky a spolu s dítětem najděte nejsmutnější obličej. Jak se pozná, že je nejvíce smutný? Najděte obličeje, které mají jen jedno ucho. Ukažte si s dětmi v zrcadle, jak to vypadá, když vám vlasy zakrývají obě uši, a když zakrývají jen jedno ucho.

Ke stažení

EDA PLAY - NAJDI OBLIČEJE, KTERÉ SE ZLOBÍ - černé pozadí

Najdi obličeje, které se zlobí. Najdi obličeje, které jsou veselé. Tip pro rodiče: Spolu s dětmi si před zrcadlem vyzkoušejte výrazy v obličeji. Popisujte, jak se změní tvar rtů a jak se mění pozice obočí.

Ke stažení - formát A4

EDA PLAY - NAJDI OBLIČEJE, KTERÉ JSOU VESELÉ A OBLIČEJ, KTERÝ PLÁČE - ČERNÉ POZADÍ

Najdi veselé obličeje. Najdi obličej, který pláče. Tip pro rodiče:  Spolu s dítětem srovnávejte dva obrázky pod sebou, ostatní zakryjte. Sledujte rozdíly. Na prstech ruky můžete počítat, kolik uší na jednotlivých obrázcích vidíte.

Ke stažení - formát A4

PaedDr. Markéta Skalická

PaedDr. Markéta Skalická

Zraková terapeutka, metodička pro rozvoj zrakového vnímání, poradkyně rané péče

Tip od Markéty Skalické - zapojte vlastní panenky nebo členy rodiny

Dítěti může při pozorování ilustrací obličejů pomoci i vlastní panenka nebo fotografie členů rodiny. Můžete hledat shodné znaky - jaké oči a vlasy má panenka, jaké je má obličej na obrázku. Můžete si prohlížet členy rodiny na fotografiích a ukazovat, kdo se usmívá a kdo se směje na celé kolo.

Pro některé děti může být složité porovnávat více obrázků najednou. Pracovní list si můžete rozstříhat a pozorně sledovat vždy jen jednu ilustraci, případně libovolné dvojice. S vnímáním zrakového podnětu vám pomůže i sluchový vjem, při vysvětlování úsměvu a smíchu se můžete také nahlas zasmát, při popisování smutného obličeje si můžete připomenout situace, kdy může být vaše dítě smutné nebo kdy se mu něco nelíbí."Výrazy a pocity

Výrazy a pocity

Tip - jednoduché kresby obličejů

Obličej můžete zjednodušit, nakreslete si jeho základní prvky: kruh jako kulatý obličej, dvě oči, úsměv. Úsměv můžete zvýraznit červenou barvou. 

Maminky si mohou při kreslení takového obrázku zvýraznit rty červenou rtěnkou, aby mohlo dítě lépe sledovat výraz obličeje maminky a obrázku. Pomozte dítěti pochopit význam obrázku. Usmějte se stejně jako se usmívá nakreslený obličej. Popisujte, kdy se usmíváte - když je vám dobře nebo když jste s někým, koho máte rádi a kdy se smějete na celé kolo - když vám někdo řekne vtip. Postupně můžete dokreslovat další prvky - uši, vlasy, brýle a popisovat, kdo takové brýle v rodině nosí, kdo má dlouhé vlasy. Nebo můžete nakreslit více výrazů - veselý a smutný obličej a popisovat, kdy se cítíte smutně. Třeba když nemůžete za kamarády.

Pak můžete hledat shodné znaky s ilustracemi v pracovních listech. Dokreslete vousy a hledejte v pracovních listech obličeje s plnovousem.
Sledujte trasu


Zapojte oblíbené hračky

Tip od poradkyně rané péče - zapojte do úkolů hračky a zvukový doprovod

Děti mohou mít své oblíbené hračky, na které dobře reagují. Také je zapojte do hry. Následující úkoly přinášejí dětem nácvik motoriky opisováním různých tras. Své vlastní trasy si můžete nakreslit tlustým fixem na papír a pak po nich cestovat posunováním vlastní hračky. Jak by to vypadalo, kdyby oblíbený medvěd chtěl cestovat za oblíbenou panenkou? Můžete využít také malá autíčka nebo postavičky z Dupla a Lega. Hračka by měla být taková, aby ji dítě mohlo pohodlně uchopit a úspěšně s ní táhnout po vyznačené trase.

Když dítě podpoříme, aby cestu po trase doplnilo svým hlasem, rozvíjíme pak řeč a cvičíme mluvidla. Pokud dítě jezdí autíčkem, může připojit zvuk brrm brrm, když pochoduje s postavou nebo zvířetem, může zkoušet říkat ťapy ťap. Složitost doprovodu přizpůsobte aktuálním dovednostem dítěte.

Sluchem dítě vnímá pokyny od rodiče a také zvuky, které má napodobovat. Můžeme vymýšlet další zvuky cestujícího předmětu. K procvičování řeči a sluchu se tedy přidává i cvičení zraku a motoriky, protože dítě musí následovat cestu správně. Výrazná cesta v našich pracovních listech je pro dítě zrakově atraktivní."


EDA PLAY -  CHLAPEČEK SI CHCE ZAHRÁT NA KYTARU, BÍLÉ POZADÍ

Chlapeček si chce zahrát na kytaru. Ukaž mu cestu k ní. Tip pro rodiče: Nakreslete dítěti na vytištěný pracovní list další trasu, můžete zvolit jen jednoduchou nebo cestičku pořádně zamotat. Vlastní trasu nakreslete výrazně, jinou barvou, než je trasa předtištěná.

Ke stažení - formát A4

EDA PLAY -  PEJSEK VYSKOČÍ ZA CHLAPEČKEM - bílé pozadí

Pejsek chce jít za chlapečkem, sleduj prstem nebo tužkou trasu. Dokresli kolem pejska hračky, se kterými si může hrát. Třeba míč. Tip pro rodiče: Můžete si vyzkoušet úkol také naopak, od chlapečka k pejskovi, tedy tah prstem nebo tužkou směrem dolů. 

Ke stažení - formát A4

EDA PLAY -  PEJSEK CHCE JÍT ZA CHLAPEČKEM - BÍLÉ POZADÍ

Pejsek půjde za chlapečkem, sleduj prstem nebo tužkou cestu. Pozor, ať ti pejsek neuteče za zajícem! Tip pro rodiče: Můžete si vyzkoušet úkol také naopak, od chlapečka k pejskovi, tedy tah prstem nebo tužkou opačným směrem, než je zadáno. Spolu s dítětem dokreslete les kolem zajíce. 

Ke stažení - formát A4

EDA PLAY - maminka potřebuje najít brýle - černé pozadí

Prstem nebo tužkou sleduj cestičku, na které může maminka najít brýle. Pozor, cestou může zabloudit a najít hřeben. Ten ale nepotřebuje, je už učesaná.

Ke stažení - formát A4

EDA PLAY - potkají se členové rodiny? - černé pozadí

Prstem nebo tužkou sleduj trasu od babičky k dědovi. Najdi také cestu vedoucí od holčičky s hnědými vlasy k holčičce s culíky. Vydej se ještě po jiné cestě, například od dědy k holčičce s culíky. 

Ke stažení - formát A4

EDA PLAY - potkají se medvěd a kočka? - černé pozadí

Pozorně si obrázek prohlédni. Jsou na něm dva obličeje osob (osoba je člověk) a dva obličeje zvířat. Sleduj trasu od medvěda ke kočce. A naopak, od kočky k medvědovi. Najdeš další možné cestičky? Například od medvěda k chlapečkovi.

Ke stažení - formát A4

EDA PLAY - HOLČIČKA CHCE SNÍST JABLKO - BÍLÉ POZADÍ 

Holčička chce sníst jablko. Pomoz jí najít cestu. Dokážeš ukázat cestu od holčičky ke kočce? A k jakému obrázku vede poslední cestička? Dokresli k holčičce ještě další jídlo, které může sníst. Třeba banán.

Ke stažení - formát A4

EDA PLAY - holčička sbírá jablka, bílé pozadí 

Holčička sbírá jablka, sleduj trasu od holčičky ke košíku. Cestou posbírá ještě něco jiného k jídlu, co to je? Tip pro rodiče: Nakreslete si na papír vlastní trasu, vyskládejte na ni reálná jablka a sbírejte je do reálného košíku nebo misky. 

Ke stažení - formát A4

EDA PLAY - HOLČIČKA CHCE SNÍST JAHODU - bílé pozadí

Holčička chce sníst jahodu. Ukaž jí cestu k jahodě. Ovoce chce sníst i medvěd. Najdeš cestu od medvěda k jablku a jahodě? Tip pro rodiče: Popisujte spolu s dítětem, jak chutná jablko a jak jahoda. Když je ovoce zralé, je sladké. Jak chutná nezralé jablko? Spolu s dítětem dokreslete kolem medvěda další stromy.

Ke stažení - formát A4

EDA PLAY - AUTO JEDE na nákup - BÍLÉ POZADÍ

Pojedeš autem na nákup. Nejprve spoj cestičku od auta ke kytaře. Pak budeš nakupovat ovoce, spoj druhou cestičku od auta k jablku. A pak třetí cestičku od auta k dalšímu ovoci. Jaké ovoce jsi do auta naložil?

Ke stažení - formát A4

EDA PLAY - AUTO JEDE NA NÁVŠTĚVU ZA MEDVĚDEM - bílé pozadí

Sleduj cestičku, po které pojede auto za medvědem. Kolik stromů potkáš? Tip pro rodiče: Tento úkol můžete doplnit reálnou hračkou auta a sledovat trasu posunováním hračky. Spolu s dítětem dokreslete další stromy a sledujte cestičku znovu. Kolik stromů potkáte tentokrát?

Ke stažení - formát A4

EDA PLAY - chlapeček JEDE NA VÝLET - BÍLÉ POZADÍ

Chlapeček pojede na výlet autem, do auta nastoupí také holčička a kočka. Pojedou na výlet do přírody. Prstem nebo tužkou sleduj trasu. Tip pro rodiče: Spolu s dětmi pod stromy domalujte trávu a květiny. 

Ke stažení

EDA PLAY - Spoj trasy, tři - bílé pozadí

Sleduj prstem nebo tužkou cestu od holčičky ke kytaře. Potom ukaž cestu od chlapečka k jablku. Medvěd chce sníst jahodu. Ukaž mu cestu. Tip pro rodiče: Na jednotlivé trasy můžete přikládat kostičky Lega a úkol tak obměňovat. 

Ke stažení - formát A4

EDA PLAY - HOLČIČKA S CULÍKY SE CHCE SETKAT S HOLČIČKOU S BRÝLEMI - černé pozadí

Sleduj prstem nebo tužkou cestu od jedné holčičky k druhé. Tip pro rodiče: Pokud znáte například ze školky holčičku s brýlemi nebo s culíky, můžete obličeje pojmenovat. 

Ke stažení - formát A4

EDA PLAY - maminka chce sníst jahodu - černé pozadí

Maminka chce sníst jahodu. Opiš prstem nebo tužkou cestu od maminky k jahodě. Tip pro rodiče: Pokud nechcete opisovat cestu proti směru hodinových ručiček, jahodu mamince podejte - spojte cestu od jahody k mamince.

Ke stažení - formát A4

EDA PLAY - TRASA VODOROVNĚ - BÍLÉ POZADÍ

Koho spojíš, když budeš prstem nebo tužkou sledovat horní cestičku? A koho spojíš, když budeš sledovat spodní cestičku? Tip pro rodiče: Pokud chcete úkol zjednodušit, pracovní list rozstřihněte na dvě poloviny nebo polovinu zakryjte. U starších dětí můžete zmínit, že tvar obou tras připomíná znaménko rovná se používané v matematice.

Ke stažení - formát A4

EDA PLAY - trasa vodorovně - černé pozadí

Koho spojíš, když budeš prstem nebo tužkou sledovat horní cestičku? A koho spojíš, když budeš sledovat spodní cestičku? Tip pro rodiče: Pokud chcete úkol zjednodušit, pracovní list rozstřihněte na dvě poloviny nebo polovinu zakryjte. U starších dětí můžete zmínit, že tvar obou tras připomíná znaménko rovná se používané v matematice.

Ke stažení - formát A4

EDA PLAY - TRASA - JEDEN - BÍLÉ POZADÍ 

Na obrázku vidíš zajíce a šedivou díru. Sleduj cestu od zajíce do díry. Jaké číslo ti cestička připomíná? Tip pro rodiče: Úkol můžete rozšířit o vlastní pracovní list s tvarem nuly. Vysvětlete, co znamená nula. Vezměte si hračku, ukažte ji, a pak ji skryjte v ruce. 

Ke stažení - formát A4

EDA PLAY - TRASA - JEDEN - černé POZADÍ 

Na obrázku vidíš zajíce a šedivou díru. Sleduj cestu od zajíce do díry. Jaké číslo ti cestička připomíná? Tip pro rodiče: Úkol můžete rozšířit o vlastní hračky. Najděte mezi hračkami dítěte takovou, kterou má jen jedenkrát. Ukažte číslo jedna na prstu ruky. A pak najděte takovou hračku, kterou má dítě dvakrát, například autíčka, kostky Lega a podobně.

Ke stažení - formát A4

EDA PLAY - TRASA - DVA - Bílé POZADÍ 

Na obrázku vidíš dva medvědy. Spoj trasu mezi nimi. Jaké číslo cestička připomíná? Tip pro rodiče: Po spojení trasy získáme číslici dva. Ukažte si počet dva na prstech ruky. Spojte trasu od oranžového medvídka k modrému, a pak zkuste spojení naopak - od modrého k oranžovému. Spolu s dítětem dokreslete další obrázky, vždy po dvou, třeba dva obličeje, které se smějí a dva obličeje, které jsou smutné.

Ke stažení - formát A4

EDA PLAY - TRASA - DVA - černé POZADÍ 

Spoj trasu od jedné holčičky k druhé holčičce. Co trasa připomíná? Tip pro rodiče: Spojením trasy získáte číslici dva. Ukažte si s dítětem počet dva na prstech ruky. Úkol si můžete překreslit na vlastní papír a doplnit o reálné hračky.

Ke stažení - formát A4

EDA PLAY - TRASA - TŘI - BÍLÉ POZADÍ

Spoj cestičku mezi třemi chlapečky. Jaké číslo cesta připomíná? Tip pro rodiče: Na prstech ruky ukažte tři. Mezi hračkami najděte tři, které jsou stejné nebo co nejvíce podobné, třeba tři autíčka nebo tři kostičky Lega. Spolu s dítětem můžete na pozadí úkolu dokreslit tři obrázky, které jsou si podobné, třeba obličeje, které se budou usmívat.

Ke stažení - formát A4

EDA PLAY - TRASA - TŘI - ČERNÉ POZADÍ

Spoj cestičku mezi třemi chlapečky. Jaké číslo cesta připomíná? Tip pro rodiče: Na prstech ruky ukažte tři. Mezi hračkami najděte tři, které jsou stejné nebo co nejvíce podobné, třeba tři autíčka nebo tři kostičky Lega. Nakreslete si na čistý papír vlastní trasu, která bude číslici připomínat a přiložte tři hračky.

Ke stažení - formát A4

EDA PLAY - TRASA - čtyři - BÍLÉ POZADÍ

Spoj cestičku mezi dvěma holčičkami. Pak spoj cestu mezi dvěma medvědy. Jaké číslo obě cesty dohromady připomínají? Tip pro rodiče: Ukažte si na prstech ruky počet čtyři. Překreslete si úkol na vlastní papír a přikládejte hračky. Spočítejte hračky od první po čtvrtou.

Ke stažení - formát A4

EDA PLAY - TRASA - čtyři - černé POZADÍ

Spoj cestičku mezi dvěma holčičkami. Pak spoj cestu mezi dvěma medvědy. Jaké číslo obě cesty dohromady připomínají? Tip pro rodiče: Ukažte si na prstech ruky počet čtyři. Překreslete si úkol na vlastní papír a přikládejte hračky. Spočítejte hračky od první po čtvrtou.

Ke stažení - formát A4

EDA PLAY - TRASA - pět, bílé POZADÍ

Na obrázku vidíš holčičku. Ukaž jí cestu k hřebenu, potom k jahodě a nakonec k jablku. Jaké číslo cestička vytvořila? Ukaž si na prstech ruky počet pět. Tip pro rodiče: Vezměte si na pomoc kartičky s obrázky (najdete je níže) a odpočítejte s dítětem pět kartiček. 

Ke stažení - formát A4

EDA PLAY - TRASA - PĚT - ČERNÉ POZADÍ

Na obrázku vidíš holčičku. Ukaž jí cestu k hřebenu, potom k jahodě a nakonec k jablku. Jaké číslo cestička vytvořila? Ukaž si na prstech ruky počet pět. Tip pro rodiče: Nakrájejte jablko na pět kousků, ukažte si spolu s dítětem počet pět na prstech a na kouscích jablka. Pak si na jablku společně pochutnejte.

Ke stažení - formát A4

EDA PLAY - TRASA - ŠEST - BÍLÉ POZADÍ

Ukaž medvědovi cestu k jablku. Zkus opisovat cestu jedním tahem, zastávku udělej opravdu až u jablka. Tip pro rodiče: Vezměte si na pomoc kartičky s obrázky (najdete je níže) a odpočítejte s dítětem šest kartiček. 

Ke stažení - formát A4

EDA PLAY - TRASA - ŠEST - černé POZADÍ

Ukaž medvědovi cestu k jablku. Zkus opisovat cestu jedním tahem, zastávku udělej opravdu až u jablka. Tip pro rodiče: Vezměte si na pomoc kartičky s obrázky (najdete je níže) a odpočítejte s dítětem šest kartiček. 

Ke stažení - formát A4

EDA PLAY - TRASA - sedm - bílé POZADÍ

Spoj cestu od chlapečka ke kytaře. Potom spoj cestu od kočky k medvídkovi. Jaké číslo vidíš? Tip pro rodiče: Vytiskněte si kartičky (najdete je níže) a odpočítejte počet kartiček podle zobrazeného čísla.

Ke stažení - formát A4

EDA PLAY - TRASA - SEDM - černé POZADÍ

Spoj cestu od chlapečka ke kytaře. Potom spoj cestu od kočky k medvídkovi. Jaké číslo vidíš? Tip pro rodiče: Vytiskněte si kartičky (najdete je níže) a odpočítejte počet kartiček podle zobrazeného čísla.

Ke stažení - formát A4

EDA PLAY - TRASA - OSM - bílé POZADÍ

Ukaž cestu od holčičky k jablku. Holčička a jablko jsou sice vedle sebe, ale také je mezi nimi cestička ve tvaru číslice 8. Prstem opisuj cestičku, tatínek nebo maminka ti poradí jak na to. Vyzkoušej opsat cestu jedním tahem. Tip pro rodiče: Pokud je pro dítě číslice 8 příliš obtížná, ukažte si jen počet 8 na prstech ruky nebo na počtu vystříhaných kartiček (kartičky najdete níže).

Ke stažení - formát A4

EDA PLAY - TRASA - OSM - ČERNÉ POZADÍ

Ukaž cestu od holčičky k jablku. Holčička a jablko jsou sice vedle sebe, ale také je mezi nimi cestička ve tvaru číslice 8. Prstem opisuj cestičku, tatínek nebo maminka ti poradí jak na to. Vyzkoušej opsat cestu jedním tahem. Tip pro rodiče: Pokud je pro dítě číslice 8 příliš obtížná, ukažte si jen počet 8 na prstech ruky nebo na počtu vystříhaných kartiček (kartičky najdete níže).

Ke stažení - formát A4

EDA PLAY - TRASA - devět, BÍLÉ POZADÍ

Ukaž medvídkovi cestu k jahodě, ne tu kratší, která vede jen směrem dolů. Ukaž delší cestičku: Nejprve opiš prstem cestu ve tvaru, který připomíná bříško, a teprve pak ukaž cestičku vedoucí svisle dolů. Tip pro rodiče: Pokud je pro dítě číslice 9 příliš obtížná, ukažte si počet 9 na prstech ruky nebo na počtu vystříhaných kartiček (kartičky najdete níže).

Ke stažení - formát A4

EDA PLAY - TRASA - DEVĚT - černé POZADÍ

Ukaž medvídkovi cestu k jahodě, ne tu kratší, která vede jen směrem dolů. Ukaž delší cestičku: Nejprve opiš prstem cestu ve tvaru, který připomíná bříško, a teprve pak ukaž cestičku vedoucí svisle dolů. Tip pro rodiče: Pokud je pro dítě číslice 9 příliš obtížná, ukažte si jen počet 9 na prstech ruky nebo na počtu vystříhaných kartiček (kartičky najdete níže).

Ke stažení - formát A4

EDA PLAY - trasa, PLUS - BÍLÉ POZADÍ

Spoj cestu od holčičky k další holčičce. A od chlapečka k medvídkovi. Kdo je smutný a kdo se usmívá? Ukaž obličej, který se kouká na stranu a pak všechny obličeje, které se koukají rovně dopředu. Tip pro rodiče: Vezměte si na pomoc zrcátko a koukejte se spolu s dítětem do strany a dopředu. Starším dětem můžete vysvětlit, že cesty připomínají znaménko plus, které se používá v matematice.

Ke stažení - formát A4

EDA PLAY - trasa, plus - Černé POZADÍ

Spoj cestu od holčičky k další holčičce. A od chlapečka k medvídkovi. Kdo je smutný a kdo se usmívá? Ukaž obličej, který se kouká na stranu a pak všechny obličeje, které se koukají rovně dopředu. Tip pro rodiče: Vezměte si na pomoc zrcátko a koukejte se spolu s dítětem do strany a dopředu. Starším dětem můžete vysvětlit, že cesty připomínají znaménko plus, které se používá v matematice.

Ke stažení - formát A4

EDA PLAY - trasa, závorky, BÍLÉ POZADÍ

Ukaž cestu od holčičky k medvídkovi. Tatínek se chce učesat, ukaž mu cestu k hřebenu. Tip pro rodiče: Starším dětem můžete vysvětlit, že tvar cestiček připomíná závorku. Někdy se do závorek dávají slova, v matematice čísla.

Ke stažení - formát A4

EDA PLAY - Trasa, závorky - Černé POZADÍ

Ukaž cestu od holčičky k medvídkovi. Tatínek se chce učesat, ukaž mu cestu k hřebenu. Tip pro rodiče: Starším dětem můžete vysvětlit, že tvar cestiček připomíná závorku. Někdy se do závorek dávají slova, v matematice čísla.

Ke stažení - formát A4


Kartičky


Mgr. Lucie Magerová

Mgr. Lucie Magerová

Poradkyně rané péče, EDA

Tip od Lucie Magerové - jak využít kartičky s obrázky

Vystříhejte si kartičky jako pomocníky do pracovních úkolů. Můžete je použít například v úkolech s trasou, které připomínají číslice, kartičky můžete i počítat. Vezměte si hromádku vystříhaných kartiček a z hromádky vytahujte počet podle konkrétního úkolu.

Kartičky můžete schovat v pokojíku a zábavnou formou je spolu s dítětem hledat. Teprve potom můžete plnit vytištěný úkol.

Jednoduchá bludiště - trasy, podobné jako v pracovních listech, si můžete připravit s reálnými předměty, se kterými se dítěti dobře manipuluje, například s pomocí ořechů, nebo ovoce, kousků jablek a částí mandarinky. Připomeňte si, kdo z vaší rodiny má rád jablka nebo jiné ovoce. Po splnění úkolu můžete spolu s dítětem popisovat chuť ovoce. Které ovoce je sladké? Kdy je jablko kyselé - když je nezralé. Připomeňte si, jaké další ovoce je kyselé, třeba citron.

Kartičky, tedy obrázky na bílém nebo černém pozadí ve tvaru čtverce nebo obdélníku, můžete použít také jako zjednodušené pexeso. Kartičky vytisknete, rozstříháte na jednotlivé díly. Klasické pexeso se obvykle hraje s 64 díly, zahrajte si hru klidně jen s 8 kartičkami nebo jiným počtem, který vám vyhovuje."


EDA PLAY - kartičky obličeje - černé pozadí

List můžete rozstříhat na jednotlivé kartičky a používat je s úkoly, na kterých je trasa připomínající číslici. Kartičky můžete řadit vedle sebe, nebo vybírat z hromádky v počtu, který odpovídá konkrétnímu úkolu. 

Ke stažení - formát A4

EDA PLAY - KARTIČKY OBLIČEJE S BRÝLEMI - bílé POZADÍ

List můžete rozstříhat na jednotlivé kartičky a používat je s úkoly, na kterých je trasa připomínající číslici. Kartičky můžete řadit vedle sebe, nebo vybírat z hromádky v počtu, který odpovídá konkrétnímu úkolu. 

Ke stažení - formát A4

EDA PLAY - KARTIČKY DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY - ČERNÉ POZADÍ

List můžete rozstříhat na jednotlivé kartičky a používat je s úkoly, na kterých je trasa připomínající číslici. Tip pro rodiče: Najděte v pokojíku hračky, autíčko, letadlo, nebo obrázek v dětské knize, na kterém je shodný motiv. Kartičku přiložte a hledejte rozdíly.

Ke stažení - formát A4

EDA PLAY - KARTIČKY DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY - BÍLÉ POZADÍ

List můžete rozstříhat na jednotlivé kartičky a používat je s úkoly, na kterých je trasa připomínající číslici. Tip pro rodiče: Najděte v pokojíku hračky, autíčko, letadlo, nebo obrázek v dětské knize, na kterém je shodný motiv. Kartičku přiložte a hledejte rozdíly.

Ke stažení - formát A4

EDA PLAY - KARTIČKY OVOCE - ČERNÉ POZADÍ

List můžete rozstříhat na jednotlivé kartičky a používat je s úkoly, na kterých je trasa připomínající číslici. Tip pro rodiče: Na obrázcích je ovoce. Ukažte si reálné ovoce a položte vedle něj kartičku. Nebo s dítětem popisujte, jakou má konkrétní ovoce chuť. Je kyselé, sladké, šťavnaté.

Ke stažení - formát A4

EDA PLAY - KARTIČKY OVOCE - bílé POZADÍ

List můžete rozstříhat na jednotlivé kartičky a používat je s úkoly, na kterých je trasa připomínající číslici. Tip pro rodiče: Na obrázcích je ovoce. Ukažte si reálné ovoce a položte vedle něj kartičku. Nebo s dítětem popisujte, jakou má konkrétní ovoce chuť. Je kyselé, sladké, šťavnaté.

Ke stažení - formát A4

Vystříhejte si pomocníky z pracovních listů se zvířátky

Vystříhejte si pomocníky z pracovních listů se zvířátky

Tip - vystříhejte si pomocníky z pracovních listů se zvířátky

Do nejrůznějších bludišť a tras můžete zapojit také vystřihovánky z našich dalších pracovních listů, které najdete zde. Nakreslete si na papír vlastní trasy a posouvejte po nich postavičky zvířátek.

Vystříhané postavičky můžete podlepit kartonem nebo lepenkou a přidat suchý zip.Pro procvičování jemné motoriky na podložce ze zátěžového koberce můžete použít i barevné kostky - podívejte se na video Hrajeme v rodinách; zhruba v páté minutě videa najdete záběry, jak si holčička s takovými kostkami a podložkou ze zátěžového koberce hraje.

Domaluj obrázek


EDA PLAY - DOMALUJ OBRÁZEK - kočka, BÍLÉ POZADÍ

Dokresli kočce fousky. Vedle kočky domaluj malou myš. Tip pro rodiče: Nakreslete trasu od kočky k myši, cestičku pak může dítě opisovat tužkou nebo prstem.

Ke stažení - formát A4

EDA PLAY - doMALUJ MEDVÍDKA, BÍLÉ POZADÍ

Dokresli uši medvěda. Potom dokresli podle předlohy čumák a úsměv medvěda. Na zbytek papíru pak namaluj všechno, co má medvěd rád - jablka, med. Pochutnal by si i na zelenině? Tip pro rodiče: Na prstech ruky si můžete ukázat, kolik medvědů vidíme na obrázku. Na bílé pozadí můžete dokreslit další medvědy podle vlastní fantazie.

Ke stažení - formát A4

EDA PLAY - DOMALUJ MEDVÍDKA, POLOVINA, BÍLÉ POZADÍ

Dokresli obličej medvídka, pak vymaluj medvídka pastelkami. Kolem medvěda můžeš dokreslit jeho kamarády. Tip pro rodiče: Mezi hračkami najděte plyšového medvěda. Pozorujte rozdíly mezi hračkou a nakresleným obrázkem. Další obrázky medvěda můžete vyhledat také v dětských knihách.

Ke stažení - formát A4

EDA PLAY - DOMALUJ OBLIČEJ - OBLIČEJ SE USMÍVÁ, BÍLÉ POZADÍ

Dokresli obličej. Tip pro rodiče: Spolu s dítětem popište, jak se oblíčej tváří. Usmívá se? Obličej má vyčesané vlasy do vysokého drdolu. Z barevného papíru vystříhejte různé čepice a klobouky a k obrázku přikládejte.

Ke stažení - formát A4

EDA PLAY - DOMALUJ OBLIČEJ - OBLIČEJ S brýlemi, bÍLÉ POZADÍ

Dokresli obličej. Tip pro rodiče: Obličej nemá vlasy. Vystříhejte spolu s dětmi různé účesy a přikládejte je. Komu se obličej podobá? Porovnejte podle fotografií kamarádů nebo členů rodiny. Co mají shodné a co odlišné?

Ke stažení - formát A4

EDA PLAY - DOMALUJ Auto, bílé pozadí

Dokresli auto. Kolem auta můžeš domalovat stromy nebo cestu, po které pojede. Tip pro rodiče: Auto je prázdné. Dokreslete spolu s dětmi někoho dovnitř do auta a vymyslete, kam pojede a proč.

Ke stažení - formát A4

NOVINKA: EDA PLAY - DOMALUJ LETADLO - BÍLÉ POZADÍ

Dokresli letadlu křídla. Po dokreslení křídel celé letadlo vybarvi pastelkou. Tip pro rodiče: Obrázek si spolu s dětmi projděte. Ukažte, kde bude mít letadlo křídla, kde má okénka. Po dokreslení křídel můžete dokreslit nad letadlo mraky a pod letadlo stromy nebo dům.

Ke stažení - formát A4

NOVINKA: EDA PLAY - domaluj traktor - bílé pozadí

Dokresli traktoru kola. Po dokreslení obrázek vybarvi pastelkou. Tip pro rodiče: Spolu s dětmi si prohlédněte obrázek a ukažte, kde bude mít traktor kola. Po dokončení obrázku můžete kolem traktoru nakreslit pole nebo pod traktor silnici.

Ke stažení - formát A4

NOVINKA: EDA PLAY - DOMALUJ mašinku - BÍLÉ POZADÍ

Dokresli mašinku. Po dokreslení obrázek vybarvi pastelkou. Tip pro rodiče: Spolu s dětmi si prohlédněte obrázek a ukažte, která část mašinky chybí, popište přední a zadní část mašinky.

Ke stažení - formát A4

NOVINKA: EDA PLAY - DOMALUJ Lodičku BÍLÉ POZADÍ

Dokresli lodičce plachtu. Pak celou loďku vybarvi. Kolem lodičky můžeš nakreslit vlnky a rybky. Tip pro rodiče: Spolu s dětmi si prohlédněte obrázek a ukažte, kde bude mít lodička plachtu. 

Ke stažení - formát A4


Sledujte směr


EDA PLAY - NA CO SE KOUKÁ HOLČIČKA? - BÍLÉ POZADÍ

Holčička se kouká na jablko. Pokud by se koukala na opačnou stranu, co uvidí? Tip pro rodiče: Otázku můžete zjednodušit: Co je za holčičkou? Jablko můžete zakrýt a přikládat vlastní hračky. Úkol tak můžete obměňovat, holčička se bude koukat vždy na něco jiného.

Ke stažení - formát A4

EDA PLAY - NA CO SE KOUKÁ HOLČIČKA? - ČERNÉ POZADÍ

Prohlédni si obrázky. Na co se dívá holčička? A co by sis dal ke svačině ty? Máš raději jablko nebo jahodu? Tip pro rodiče: Najděte mezi úkoly další, ve kterých je jahoda nebo jablko. Ukažte dětem skutečné jablko a zapojte ho do hry. Můžete skutečné jablko srovnat s jablkem nakresleným.

Ke stažení - formát A4

EDA PLAY - NA CO SE KOUKÁ CHLAPEČEK? - bílé pozadí

Prohlédni si obrázky. Na co se chlapeček dívá? Co je ještě na obrázku? Tip pro rodiče: Na vlastním plyšovém medvídkovi si ukažte, v čem je podobný s ilustrací - má dvě uši, dvě oči, jakou má váš vlastní medvídek barvu?

Ke stažení - formát A4

EDA PLAY - NA CO SE KOUKÁ CHLAPEČEK? - černé pozadí

Prohlédni si obrázky. Na co se chlapeček dívá? Znáš takovou hračku? Jakou hračku si bereš s sebou při koupání do vany? Tip pro rodiče: Spolu s dítětem si povídejte o tom, kde všude v pokojíku, v dětských knihách nebo na oblečení máte kočku nebo kachničku. 

Ke stažení - formát A4

EDA PLAY - TATÍNEK SE KOUKÁ NA jahodu - BÍLÉ POZADÍ

Tatínek má chuť na jahodu, kouká se na ni. Pokud by se koukal na opačnou stranu, co uvidí? Jaké má tatínek vlasy? Potřebuje učesat? Tip pro rodiče: Na pozadí úkolu můžete nakreslit vlastní obrázky obličejů, které budou mít rozcuchané vlasy a pak takové, které budou učesané, třeba s dvěma culíky.

Ke stažení - formát A4

EDA PLAY -  NA CO SE KOUKÁ TATÍNEK? - černé pozadí

Prohlédni si obrázky. Na co se tatínek dívá? Znáš někoho, kdo chová myši jako domácí mazlíčky? Tip pro rodiče: Doplňte úkol o zvuky zvířat. Jak by pes na tatínka zaštěkal, kdyby chtěl, aby se na něj otočil? Myška se většinou pohybuje tiše, jaký zvuk bude vydávat, když si bude pochutnávat na nějaké dobrotě?

Ke stažení - formát A4

EDA PLAY - PÁN SE KOUKÁ NA STRANU - bílé pozadí

Pán má rozcuchané vlasy a potřebuje se učesat. Kouká se na hřeben. Pokud by se koukal na opačnou stranu, co uvidí? Tip pro rodiče: Otázku můžete zjednodušit, například: Co je za pánem? Nebo: Co ještě vidíš na obrázku?

Ke stažení - formát A4

EDA PLAY - Pán SE KOUKÁ NA STRANU - ČERNÉ POZADÍ

Pán má rozcuchané vlasy a potřebuje se učesat. Kouká se na červený nebo na žlutý hřeben? Tip pro rodiče: Povídejte si s dítětem o tom, kdo má u vás v rodině krátké vlasy, kdo dlouhé, jaké nosí účesy. Kdo z kamarádů nosí culíky?

Ke stažení - formát A4

EDA PLAY - NA CO kouká CHLAPEČEK? - BÍLÉ POZADÍ

Chlapeček chce něco sníst, na co se kouká? Najdi v obrázku další jablka. Dokresli ještě další obrázky, na kterých bude to, co může chlapeček sníst, například banán nebo hrušku. 

Ke stažení - formát A4

EDA PLAY - NA CO KOUKAJÍ holčička a chlapeček? - bílé pozadí

Holčička kouká na brýle. Najdi všechny další brýle v obrázku. Chlapeček kouká na medvídka. Najdeš v obrázku další zvířátka? Jaká zvířátka to jsou?

Ke stažení - formát A4

EDA PLAY - na co kouká holčička? - bílé pozadí

Holčička chce sníst jablko. Ukaž to, na které kouká. Najdi všechna další jablka v obrázku. Najdi ještě další ovoce, které může sníst. Ukaž to, co potřebuje, pokud se chce učesat. Který obrázek mňouká?

Ke stažení - formát A4

EDA PLAY - NA CO KOUKAJÍ HOLČIČKA A TATÍNEK? - BÍLÉ POZADÍ

Pozorně si prohlédni obrázek, na co se tatínek kouká? Na co se kouká holčička? Ukaž všechno, co se může sníst. Až najdeš dvě jablka, ukaž si počet dva na prstech ruky. 

Ke stažení - formát A4

Můžete nacvičovat koukání malým otvorem například v leporelu

Můžete nacvičovat koukání malým otvorem například v leporelu

Tip od Markéty Skalické, metodičky pro rozvoj zrakového vnímání - jak se kouknout určitým směrem

Pro děti bývá náročné určit směr vpravo - vlevo. S pracovními listy mohu cvičit směry pohledu, uvědomit si zrcadlové zobrazení pohledu na obrázku. Není nutné, aby děti směr pojmenovaly, ale napodobily směr otočením hlavy. Zajímavé může pro ně být sledování změny pohledu v zrcadle, jak se mění jejich vzhled při pohledu přímo a při otočení hlavy do strany. Když se dívají přímo, vidí celý obličej, když ho natočí, část obličeje se schová.

Aby se dítě kouklo na stranu, můžete ho zkusit zaujmout pohybem hračky nebo jiným výrazným pohybem. Fixování nabízeného podnětu bude důležité také v případě, že vaše dítě čeká oční vyšetření odborným lékařem.

Pokud vaše dítě čeká oční vyšetření, můžete si stáhnout brožuru k tomuto tématu zde, na webu eda.cz

Před takovým vyšetřením si můžete doma hrát na vyšetření oka s panenkou nebo medvídkem, nacvičovat koukání malým otvorem například v leporelu. Pokud víte, že vaše dítě neprojevuje příliš zájmu o okolí a je velmi těžké získat jeho pozornost, můžete vyzkoušet ve svém tabletu s Android platformou nebo v iPadu aplikaci EDA PLAY TOBY (tato aplikace je zdarma). V první fázi této hry se nemusí dítě dotýkat obrazovky, vše se děje automaticky. Sledujte, které scény dítě zaujmou."


Stříhejte a složte obličej


EDA PLAY - ROZSTŘÍHEJTE KARTIČKY NA POLOVINU - OBLIČEJE, BÍLÉ POZADÍ

Vystříhejte kartičky. Každou kartičku pak rozstřihněte ještě na polovinu. Tip pro rodiče: Kartičky můžete přikládat k sobě tak, aby vytvořily jeden obličej. Můžete sami volit úroveň obtížnosti. Například vytahujte jednotlivé poloviny z hromádky libovolně položených kartiček, otočte je obrázkem dolů jako pexeso, nebo úkol zjednodušte a skládejte vždy jen jeden nebo dva obrázky.

Ke stažení - formát A4

EDA PLAY - rozstříhejte kartičky na polovinu - obličeje, černé POZADÍ

Vystříhejte kartičky. Každou kartičku pak rozstřihněte ještě na polovinu. Tip pro rodiče: Kartičky můžete přikládat k sobě tak, aby vytvořily jeden obličej. Můžete sami volit úroveň obtížnosti. Například vytahujte jednotlivé poloviny z hromádky libovolně položených kartiček, otočte je obrázkem dolů jako pexeso, nebo úkol zjednodušte a skládejte vždy jen jeden nebo dva obrázky.

Ke stažení - formát A4

EDA PLAY - vystřihovánka - obličej - bílé pozadí

Vystříhejte a slepte obličej, který pak můžete používat v dalších úkolech, například v úkolech se sledováním trasy. Obličej můžete vytisknout a slepit vícekrát, jednou s usmívajícími se ústy a jednou naopak se smutným výrazem. Tip pro rodiče: Obličej si můžete vystříhat také z barevných papírů, zcela podle vlastní fantazie.

Ke stažení - formát A4


TIP NA HRAČKU, KTEROU MŮŽETE VYROBIT DOMA

Vyrobte si z krabice od bot kartičkožrouta


Hračka dětem pomáhá rozvíjet schopnost mapovat předměty v prostoru, jemnou motoriku - trefit se do otvoru, koordinaci oko-ruka a samozřejmě poznávací schopnosti dle naší fantazie a obsahu kartiček. Kartičky s ovocem, zeleninou, dopravními prostředky najdete tady a kartičky se zvířátky najdete tady.

Jaký je rozdíl v obličeji kočky a člověka?

Jaký je rozdíl v obličeji kočky a člověka?

Tip na další vystřihovánky

Některé děti uvítají už připravené a slepené obrázky obličejů. Jednotlivé vystřihovánky vám může pomoci připravit šikovný sourozenec nebo další člen rodiny, můžete si vzít na pomoc také vlastní sadu barevných papírů a vystříhat různé účesy nebo zajímavé tvary brýlí. Kdo z vaší rodiny má dlouhé vlasy? Kdo nosí nejvýraznější brýle?

Pokud vaše děti baví vystřihování, můžete si stáhnout a vystřihnout také masku na obličej v podobě kočky. Zabavíte i sourozence a po nasazení masky jiným způsobem, než v předchozích úkolech, přitáhnete pozornost dítěte k obličeji. Po nasazení masky můžete mňoukat a pohybovat se elegantně, jako to kočky dělají. Spolu s dětmi popisujte, jaký je rozdíl v obličeji kočky a člověka. Jaký tvar mají uši, nos. Jaké jsou další rozdíly mezi obličejem člověka a kočky? Má člověk kolem nosu jemné fousky? Vousy u člověka vypadají jinak, můžete je najít ve výše uvedených úkolech s ilustrací dědečka. Další vystřihovánky najdete také ve starších pracovních listech - klikněte sem."Pracovní listy můžete zalaminovat a používat opakovaně

Pracovní listy můžete zalaminovat a používat opakovaně

Tip - pracovní listy můžete zalaminovat a používat opakovaně

Vytištěné pracovní listy si můžete zalaminovat. Po zalaminovaném papíru pak můžete psát fixem, který je určený na popisovací tabule například ve škole nebo v kancelářích (fixy najdete u různých prodejců, často jako stíratelné popisovače na popisovací tabule). Fix pak můžete setřít přípravkem na čištění popisovatelných tabulí a úkol s dítětem plnit opakovaně.Kde můžete najít další informační a inspirační zdroje od EDY:


Podívejte se na video s odpověďmi na otázky, které si mohou klást rodiče dítěte, u kterého je zjištěna zraková vada. Video je na YouTube.


Podívejte se na video s odpověďmi na otázky, které si mohou klást rodiče dítěte, u kterého je zjištěna zraková vada.
Video je na YouTube zde.

Podívejte se na video popisující zkušenosti rodičů, kteří se svými dětmi používají aplikace z rodiny EDA PLAY. Video je na YouTube.


Podívejte se na video popisující zkušenosti rodičů, kteří se svými dětmi používají aplikace z rodiny EDA PLAY.
Video je na YouTube zde.

Zdarma si můžete stáhnout brožury připravené ve spolupráci s odborníky na stimulaci zraku. Brožury jsou na webu www.eda.cz, v sekci Co děláme - Publikujeme.


Zdarma si můžete stáhnout brožury připravené ve spolupráci s odborníky na stimulaci zraku.
Brožury jsou na webu www.eda.cz, v sekci Co děláme - Publikujeme.

Stáhněte si zdarma a vytiskněte další pracovní listy, například omalovánky, bludiště nebo vystřihovánky. Najdete na www.edaplay.cz, v sekci Aktivity.


Stáhněte si zdarma a vytiskněte další pracovní listy, například omalovánky, bludiště nebo vystřihovánky. Najdete na
www.edaplay.cz, v sekci Aktivity.


Zrakové dovednosti

S poradkyní rané péče, která dojíždí do vaší rodiny, můžete konzultovat, jak přizpůsobit jednotlivé úkoly potřebám dítěte. Jak postupovat při zjištění zrakové vady u dítěte přibližuje video O stimulaci zraku. 


Pokud zjistíte neobvyklosti ve zrakovém chování dítěte, neváhejte vyhledat odborníky. Aplikace nebo pracovní listy nenahrazují práci očního lékaře nebo odborníka na stimulaci zraku. Upozornění: autorská práva k ilustracím a pracovním listům patří neziskové organizaci EDA

Na této stránce najdete podnětné úkoly pro děti se zrakovým a kombinovaným postižením. Můžete stahovat soubory PDF ve formátu A4 nebo A3. 

Berte na vědomí, že se na obrázky vztahují autorská práva, která patří neziskové organizaci EDA. Není dovoleno obrázky a úkoly zde uvedené publikovat ve vlastních dílech, knihách, pracovních sešitech, na webových stránkách.

Samozřejmě můžete o těchto nápadech na úkoly pro děti napsat článek, vydat recenzi, uvést odkaz nebo informovat o úkolech na vašich kanálech na sociálních sítích nebo na vašem blogu. Prosíme, řádně uveďte zdroj. Pokud potřebujete více informací, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktního formuláře.


Načerpejte inspirace:
Tvoření s dětmi, ke kterému nepotřebujete tiskárnu.Pracovní listy od poradkyň rané péčE a zrakových terapeutek z EDY

Nezisková organizace EDA poskytuje ranou péči ve čtyřech regionech České republiky. Pracovní listy, připravené pod vedením odborníků na stimulaci zraku z EDY, mohou zdarma používat rodiče, terapeuté, pedagogové a osobní asistenti pro děti s postižením zraku i jemné motoriky po celém světě. 

Více informací najdete na www.eda.cz