EDA PLAY PAULI

PŘÍBĚH JEDNOHO DNE,

JEDNODUCHÝ DOTYK NA OBRAZOVKU

Pro trénink zraku a jemné motoriky, připraveno na míru dětem s kombinovanými a zrakovými vadami. Mohou využít i děti s centrálním postižením zraku (CVI).

Tak jednoduché, že i děti s omezenými dovednostmi jemné a hrubé motoriky mohou ovládat hru a posunovat děj ve hře.    


Jak získat aplikaci?

PRO iPADY: Aplikaci EDA PLAY PAULI si můžete zakoupit za 199 Kč na App Store zde.


PRO TABLETY S PLATFORMOU ANDROID: Aplikaci EDA PLAY PAULI si můžete zakoupit za 199 Kč na Google Play zde. Doporučujeme použít na tabletech se 7palcovou obrazovkou a většíchU dětí se zrakovým a kombinovaným postižením aplikaci doporučujeme používat na větších tabletech, protože tyto děti potřebují dostatečně velké obrázky a herní plochu.


Funkce, které si zamilujete

Příběh jednoho dne

V aplikaci EDA PLAY PAULI prožijeme den s holčičkou Pauli. Dítě postupuje v ději jednoduchým dotykem na obrazovku.

Děj hry je natolik zajímavý, že i děti s těžkým omezením hybnosti rukou se snaží do hry zapojit. 
Samotná hra se stává motivací k tréninku jemné motoriky a zrakových dovedností. Ovládání děje je tak jednoduché, že i dětem s minimální hybností ruky zaručuje úspěch ve hře a tím i radost.

Aplikaci mohou hrát děti v období, kdy začínají vnímat posloupnost děje a rozumí jednodušším příběhům.    

Trénink jemné motoriky

Zadání úkolů jsou srozumitelná. Průvodcem ve hře je příjemný dětský hlas. Plnění úkolů je také jednoduché - stačí se kdekoli dotknout displeje tabletu. Je to důležité proto, aby děti, které mají potíže s koordinací pohybu, byly úspěšné v plnění úkolů a motivované samotným dějem.

Hráč posunuje děj jednoduchými dotyky. Nejdříve probudíme Pauli, učešeme ji a vyčistíme jí zuby, pomůžeme jí obléknout se a pak spolu s ní uvaříme kaši k snídani. Potom se vydáme k babičce, které pomůžeme sbírat jablka na zahradě, a za pomoc dostaneme dárek. Den je u konce a s večerní oblohou jde Pauli spát.    

Trénink zrakových dovedností

Všechny obrázky jsou zpracovány na černém pozadí, ve výrazných barvách a srozumitelných tvarech. Na scéně se objevuje jeden obrázek nebo skupina, ve které jsou jednotlivé obrázky dostatečně daleko od sebe. Dítě tak může zaměřit svou pozornost na obrázek a sledovat změnu, která se stane po dotyku displeje.    


Prožijte den s holčičkou Pauli

Začíná den

Začíná den

Vzbuď Pauli

Vzbuď Pauli

Pomoz učesat vlasy

Pomoz učesat vlasy

Oblékni Pauli

Oblékni Pauli

Nalej mléko do hrnce

Nalej mléko do hrnce

Nasyp kaši do hrnce

Nasyp kaši do hrnce

Zamíchej kaši

Zamíchej kaši

Ukliď hračky

Ukliď hračky

Pomoz nastoupit do auta

Pomoz nastoupit do auta

Jedeme k babičce

Jedeme k babičce

Pohlaď kočku

Pohlaď kočku

Dej jablka do košíku

Dej jablka do košíku


Bc. Alice Pexiederová

Bc. Alice Pexiederová

Poradkyně rané péče

Jak lze motivovat ke hře děti s těžkým motorickým postižením?


„Všechny děti se rády baví, zažívají legraci a zajímavé okamžiky. Pauli zde prožívá den, se kterým se mnohé děti mohou ztotožnit. Příběh nebo jeho části jim jsou blízké. Znění úkolů je jednoduché, při jejich plnění opakovaně zaznívá povzbuzení. Grafika aplikace splňuje i potřeby dětí s motorickými obtížemi – obrazovka není přeplněná, je zřejmé, na co se mají děti zaměřit. Ovládání aplikace bylo vymyšleno tak, aby od hráčů nevyžadovalo přesný dotyk a ti mohli být úspěšní.“    


PaedDr. Markéta Skalická

PaedDr. Markéta Skalická

Zraková terapeutka, metodička pro rozvoj zrakového vnímání, poradkyně rané péče

Proč do hry zapojit současně motoriku dítěte i jeho zrak?


Pro děti s kombinovanými vadami je velmi namáhavé udržet zrakovou pozornost. Dítě, které musí soustředit veškerou energii na koordinaci pohybů, nemusí mít už síly na udržení zrakové pozornosti.

Vizuálně zajímavé obrázky a scény v této hře jsou dostatečně barevně výrazné, kontrastní vůči černému pozadí a dostatečně veliké, aby dítě zaujaly. Díky jednoduchým dotykům, které zvládne, zažívá dítě úspěch a zároveň je schopno udržet zrakovou pozornost.
Chceme, aby aplikace EDA PLAY PAULI dokázala vtáhnout do hry děti s velkým omezením hybnosti a zároveň podpořila co nejkvalitnější uplatnění jejich zraku a motorických dovedností při hře.“

Mgr. Lucie Magerová

Mgr. Lucie Magerová

Poradkyně rané péče

Jak příběh ve hře rozvíjí dítě?


Příběh pomáhá dětem chápat souvislosti mezi jednotlivými ději, umožňuje chápat příčinu a následek a časovou posloupnost. Hra podporuje a rozvíjí zrakové představy dítěte díky srozumitelně zpracovaným obrázkům. Aplikace se také zaměřuje na porozumění souvislostem mezi jednotlivými ději a upevňuje vztah mezi akcí a výslednou odezvou na ni.
Děti se začínají zajímat o pohádky nebo jednoduché příběhy kolem dvou let věku. Mladší děti často u příběhu nevydrží nebo jej nesledují. U dětí s kombinovaným postižením záleží nejen na celkové vývojové úrovni, ale i na jejich kondici a schopnosti udržet pozornost a sledovat děj."


Podívejte se na trailer k aplikaci EDA PLAY PAULI


Inspirace

Pauli je dnes už dvaadvacetiletá dívka. Spasticita jejích svalů jí nedovolí pohybovat se tak, jak by sama chtěla. Ráda se baví hrou nejen na iPadu. Inspirací nám byla její radost z každého úkolu, který dokázala v naší první aplikaci EDA PLAY splnit. Pochopili jsme, že musíme vytvořit další novou hru, která bude mít absolutně jednoduché ovládání, nebude vyžadovat přesný dotyk na displej tabletu, a přitom bude dostatečně zajímavá. Pauli má skutečně modrou britskou kočku Lily a také babičku, na jejíž zahradě rostou jablka.


Děkujeme za podporu 


Aplikace byla vyrobena s podporou Nadačního fondu GSK.

Recenze a články o aplikaci EDA PLAY PAULINovinky v pracovních listech:NÁKUPEM A POUŽÍVÁNÍM APLIKACí z rodiny EDA PLAY PODPORUJETE ČINNOST NEZISKOVÉ ORGANIZACE EDA 


EDA poskytuje služby rané péče rodinám, ve kterých vyrůstá dítě se zrakovým nebo kombinovaným postižením. Více informací najdete na www.eda.cz