EDA PLAY TOM


DOBRODRUŽSTVÍ SE ZVÍŘATY
NA DVORKU A V LESE


Připravujeme novou hru pro trénink zraku a jemné motoriky!

Novou aplikaci EDA PLAY TOM vyvíjíme za supervize odborníků na stimulaci zraku a ranou péči tak, aby hra mohla pomáhat při rozvoji zrakových dovedností a jemné motoriky u dětí se zrakovým a kombinovaným postižením.

Hra volně navazuje na naši předchozí aplikaci EDA PLAY TOBY, kterou mohou děti používat pro trénink zraku už od roku 2016. 


Nová hra, nová dobrodružství pro děti se speciálními potřebami

V nové hře EDA PLAY TOM se děti seznámí se zvířaty v ucelených souborech. Nejprve projdou úkoly se zvířaty na dvorku.


V nové hře EDA PLAY TOM se děti seznámí se zvířaty v ucelených souborech. Nejprve projdou úkoly se zvířaty na dvorku.

Další ucelený soubor úkolů v nové aplikaci EDA PLAY TOM tvoří zábavné úkoly se zvířaty v lese. Veškeré úkoly lze plnit jednoduchým dotykem.


Další ucelený soubor úkolů v nové aplikaci EDA PLAY TOM tvoří zábavné úkoly se zvířaty v lese. Veškeré úkoly lze plnit jednoduchým dotykem.

 V aplikaci se objevují také zvířata, která mohou děti znát z naší hry EDA PLAY TOBY. V nové aplikaci se zvířata často vyskytují ve dvojici nebo ve skupině.


V aplikaci se objevují také zvířata, která mohou děti znát z naší hry EDA PLAY TOBY. V nové aplikaci se zvířata často vyskytují ve dvojici nebo ve skupině.

 Připravovaná hra přinese dětem dobrodružství se zcela novými zvířaty - v lese objeví ježka, seznámí se s ptáčkem a dalšími obyvateli lesa.


Připravovaná hra přinese dětem dobrodružství se zcela novými zvířaty - v lese objeví ježka, seznámí se s ptáčkem a dalšími obyvateli lesa.


Kdy bude nová hra dětem a rodičům představena?

Na přípravě hry pilně pracujeme. Novou hru si budete moci spolu s dětmi zahrát už v tomto roce. 

Sledujte na Facebooku stránku EDA raná péče (klikněte sem), na které se můžete dozvědět aktuální informace nejen k vývoji nové hry, ale také o činnosti neziskové organizace EDA (www.eda.cz).


Hra, která pomáhá dětem s postižením procvičovat jejich dovednosti

Trénink jemné motoriky

Každý úkol v nové hře EDA PLAY TOM čeká na dotyk dítěte. Po dotyku se odehraje atraktivní animace doprovázená zvukem, který vhodně doplňuje probíhající děj a pomáhá upoutat pozornost dítěte. 

Dítě si může díky přirozeným zvukům zvířat spojit zážitky z reálného prostředí se stylizovaným zobrazením v aplikaci. 

Trénink zrakových dovedností

Ilustrace ve hře EDA PLAY TOM jsou srozumitelné také pro děti s centrálním postižením zraku. Hru bude možné nastavit zcela podle potřeb dítěte. V případě, že je potřeba s dítětem procvičovat úkoly, které se skládají pouze ze dvou motivů, bude moci rodič nebo terapeut složitější úkoly vypnout a plynule pokračovat ve hře pouze s jednoduššími scénami. Stejně jako v ostatních aplikacích EDA PLAY budou všechny obrázky zpracovány na černém pozadí, ve výrazných barvách a srozumitelných tvarech.

Jednoduchá hra a okluzní terapie

Hru EDA PLAY TOM lze využít také při zahájení terapie s okluzí, kdy se musí dítě nejprve se adaptovat na zakrytí lépe vidícího oka a teprve pak může začít pracovat s náročnějšími úkoly. Jednoduché a kontrastní scény s dostatečně velkými obrázky a zároveň celý tablet umožňují soustředit pozornost dítěte na ohraničenou plochu displeje. Vedle motivace k práci umožňuje rozkoukání tupozrakého oka, které jinak dítě nezapojuje a používá jen lépe vidící oko.


Mgr. Jana Ježková

Mgr. Jana Ježková

Vedoucí služby rané péče, jana.jezkova@eda.cz

Chcete nám pomoci s propagací nové hry EDA PLAY TOM?

"Pokud chcete podpořit propagaci nové hry EDA PLAY TOM, napište vedoucí služby rané péče EDA: jana.jezkova@eda.cz. Hra bude dostupná na podzim tohoto roku.

Spolu s aplikací podporujete také činnost neziskové organizace EDA. Naše organizace poskytuje služby rané péče rodinám, ve kterých vyrůstá dítě se zrakovým nebo kombinovaným postižením. Všechny hry z rodiny EDA PLAY instalujeme mimo jiné také na iPady a tablety, které půjčujeme do našich klientských rodin."


Inspirace

Hra EDA PLAY TOM je pojmenována po Tomáškovi z klientské rodiny rané péče EDA: Tomáškovi je 5 let, je to chlapeček s kombinovaným postižením. Nosí brýle, akceptuje je, používá převážně levou ruku. Rád povídá, dokáže opakovat slova, rozumí pokynům maminky. Tomášek navštěvuje běžnou školku, ve třídě mu spolu s paní učitelkou pomáhá asistent.

Nová hra pomůže Tomáškovi i dalším dětem rozvíjet zrakové vnímání a vytváření zrakových představ, procvičovat koordinaci oko ruka, orientaci na ploše, sledování objektu v pohybu, rozlišení figury a pozadí a přenášení pozornosti na ploše. V neposlední řadě pomůže s rozvojem slovní zásoby. Hra je tematicky zaměřená: téma dvorek, téma les tvoří ucelené okruhy, ve kterých dítě plní úkoly. Tím aplikace pomáhá k rozvoji pojmového myšlení: dítě si zapamatuje zvuk, podobu zvířete, které zvuk vydává, činnosti s daným zvířetem obvykle spojované, potravu, kterou se živí, ale také prostředí, ve kterém se vyskytuje. Rozvoj pojmového myšlení pomáhá zároveň s rozvojem aktivní a pasivní slovní zásoby.Děkujeme za podporu při vývoji aplikace!


Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.


Vývoj aplikace podpořila Nadace ČEZ.


PODPOROU VÝVOJE NOVÉ APLIKACE SOUČASNĚ PODPORUJETE ČINNOST NEZISKOVÉ ORGANIZACE EDA

EDA poskytuje služby rané péče rodinám, ve kterých vyrůstá dítě se zrakovým nebo kombinovaným postižením. EDA sídlí v Praze a působí ve čtyřech regionech České republiky. 

Více informací najdete na www.eda.cz