EDA PLAY

4 ÚROVNĚ OBTÍŽNOSTI ÚKOLŮ 
4 ÚROVNĚ VZHLEDU OBRÁZKŮ

Pomáhá dětem se zrakovými vadami trénovat zrak a dětem s motorickými vadami trénovat jemnou motoriku.
Aplikace je navržena tak, aby interaktivní hrou motivovala dítě ke sledování děje na displeji tabletu a k plnění úkolů. Vizuální i zvukové zpracování aplikace podporují koordinaci ruky a oka, pohybu.Aplikace EDA PLAY je dostupná i pro iOS 11 a iOS 12

Aplikace EDA PLAY je dostupná pro iPady s novými verzemi operačního systému: iOS 11 a iOS 12. Ještě nedávno hra EDA PLAY na těchto nových systémech nefungovala, aktualizaci aplikace jsme dokončili a nyní můžete EDA PLAY používat i na iPadech s novějšími verzemi operačního systému.

Aplikaci EDA PLAY jste v minulosti neměli a budete ji do iPadu instalovat poprvé? Hru najdete v iTunes App Store pod heslem EDA PLAY, aplikace běžně stojí 129 Kč a výnos z této aplikace je použit na činnost neziskové organizace EDA. 

Aplikaci EDA PLAY jste v minulosti v iPadu měli instalovanou, ale po aktualizaci operačního systému na iOS 11, nebo iOS 12 přestala tato hra fungovat? Pokud jste již měli tuto aplikaci v iPadu nainstalovanou, pouze potřebujete novou verzi, stačí aplikaci najít v iTunes App Store a stáhnout ji. Aktualizace staré hry je vám v takovém případě dostupná zdarma, pouze si aplikaci obnovíte v iPadu. 

Používáte k sledování dovedností dítěte záznamy v sekci Dovednosti? Bohužel, po aktualizaci aplikace EDA PLAY nebudou zachovány vaše předchozí záznamy v sekci Dovednosti. Pokud chcete záznamy uchovat, uložte si alespoň snímky obrazovek (stiskněte obě hlavní tlačítka iPadu najednou, uložte si otisky obrazovek ze sekce Dovednosti do složky Fotky v iPadu, teprve pak instalujte novou verzi. Jak na snímek obrazovky: stiskněte ve stejnou chvíli horní tlačítko iPadu a kulaté tlačítko iPadu.)


Přejeme rodičům i dětem hodně zábavy s aplikací EDA PLAY, v případě jakýchkoliv dotazů nám napište na: info@edaplay.czFunkce, které si zamilujete

Trénink zraku

Aplikace umožňuje nastavit 4 úrovně zobrazovaných ilustrací: v první úrovni najdete vždy plnobarevné ilustrace, bez detailů. V druhé potom ilustrace s několika detaily. Třetí úroveň klade důraz na obrázky s několika detaily, často ve dvou nebo více barvách. Ve čtvrté úrovni jsou obrázky zpracované jen jako obrysy.

Trénink jemné motoriky

Aplikace nabízí 4 úrovně obtížností úkolů. Ke splnění těch nejjednodušších stačí dotyk na libovolném místě displeje. Druhá úroveň obtížnosti stimuluje koordinaci ruka/oko. Třetí úroveň procvičuje základní obrazce a pohyby rukou v základních směrech. Čtvrtá obtížnost nabízí nejnáročnější úkoly, které procvičují i nepravidelné obrazce, dokreslování nebo spojování na základě podobnosti.

Zvukový průvodce

Každý úkol představí milý dětský hlas, který i pochválí za správně provedený úkol a v případě, že se nedaří, povzbuzuje k opakování úkolu. Aplikace je dostupná ve dvou jazykových mutacích - češtině a angličtině.

Co v aplikaci najdete


Připraveno pod vedením odborníků

Kategorie úkolů lze nastavit dle zrakových dovedností dítěte a úrovně jeho jemné motoriky. Některé úkoly procvičují nejen koordinaci pohybu, ale i orientaci v barvách. Aplikace byla vyvíjena ve spolupráci s PaedDr. Markétou Skalickou, Bc. Alicí Pexiederovou, Martinou Vaňkátovou a Martinou Herynkovou, odbornicemi na zrakové vady a péči o děti se speciálními potřebami.

Rodičovský zámek

Aplikace je nastavena tak, aby se po jejím spuštění a krátkém intru automaticky objevil první úkol. Sekce, které mají ovládat rodiče, jsou skryty pod tlačítky umístěnými v rozích displeje; pro vstup do menu je nutné tato tlačítka několik vteřin podržet. Aplikace obsahuje doporučení vypnutí Gest souběžných úloh. Nehrozí, že dítě z aplikace omylem odejde nebo si ji nechtěně vypne.

Sledování dovedností

Aplikace obsahuje sekci Dovednosti, která zaznamenává práci dítěte s aplikací. Rodiče a terapeuti tak mohou sledovat vývoj dovedností dítěte v čase. Zaznamenávání dovedností lze vypnout - pro případ, že aplikaci hraje dítě, u kterého dovednosti sledovat nechceme (kamarád, sourozenec).Podívejte se na trailer k aplikaci EDA PLAY


Děkujeme za podporu 


Vývoj aplikace EDA PLAY podpořila Nadace Vodafone Česká republika.


NÁKUPEM A POUŽÍVÁNÍM APLIKACE EDA PLAY PODPORUJETE ČINNOST NEZISKOVÉ ORGANIZACE EDA 

Nezisková organizace EDA poskytuje služby rané péče rodinám, ve kterých vyrůstá dítě se zrakovým nebo kombinovaným postižením. Nezisková organizace EDA sídlí v Praze a působí ve čtyřech regionech České republiky. Více informací o neziskové organizaci EDA najdete na www.eda.cz


Recenze a články o aplikaci EDA PLAY