Uživatelské tipy k aplikacím z rodiny EDA PLAY

Aplikace pro trénink zraku a jemné motoriky.

Zde najdete informace o tom, jaké hry jsou v nabídce rodiny aplikací EDA PLAY, tipy k nastavení zvuku nebo bílého rámečku, který zvýrazní herní plochu, také zde najdete odkazy do iTunes App Store, kde můžete aplikace zakoupit a stáhnout. Každá hra má vlastní podstránku, která se konkrétní aplikací věnuje podrobně. 

Nabídka her z rodiny aplikací EDA PLAY

Rodina aplikací EDA PLAY nabízí 4 hry:

EDA PLAY TOBY
EDA PLAY PAULI
EDA PLAY ELIS
EDA PLAY


Hry, které pomáhají trénovat zrak a jemnou motoriku

PRO DĚTI

Aplikace z rodiny EDA PLAY jsou vyvíjeny na míru dětem se zrakovými vadami a kombinovaným postižením. V rodině aplikací EDA PLAY najdete hry, které mohou hrát také děti s centrálním postižením zraku (CVI).

PŘIPRAVENO S ODBORNÍKY

Všechny aplikace z rodiny EDA PLAY jsou připraveny pod dohledem odborníků na stimulaci zraku a ranou péči z neziskové organizace EDA tak, aby úkoly procvičovaly dovednosti zrakového vnímání a  dovednosti jemné motoriky.

OBRÁZKY

Obrázky v aplikacích z rodiny EDA PLAY jsou přizpůsobeny dětem se zrakovými vadami - jsou dostatečně veliké, jednoduchých a srozumitelných tvarů, umístěny na černém kontrastním pozadí.

Stručné informace k jednotlivým hrám z rodiny aplikací EDA PLAY

SLEDOVÁNÍ DĚJE, JEDNODUCHÝ DOTYK V první fázi aplikace EDA PLAY TOBY děti sledují, co se děje na obrazovce. V druhé fázi hry se po dotyku něco zajímavého stane.

SLEDOVÁNÍ DĚJE, JEDNODUCHÝ DOTYK
V první fázi aplikace EDA PLAY TOBY děti sledují, co se děje na obrazovce. V druhé fázi hry se po dotyku něco zajímavého stane.

Nejprve děti sledují animace jednoduchých geometrických tvarů. Po černé obrazovce přichází děj odehrávající se na ploše s bílými pruhy.

Nejprve děti sledují animace jednoduchých geometrických tvarů. Po černé obrazovce přichází děj odehrávající se na ploše s bílými pruhy.

Jakmile se objeví trumpeta, přichází úkoly, které čekají na dotyk dítěte. Po dotyku kamkoli na obrazovku trumpeta radostně zatroubí.

Jakmile se objeví trumpeta, přichází úkoly, které čekají na dotyk dítěte. Po dotyku kamkoli na obrazovku trumpeta radostně zatroubí.

Po hudebních nástrojích se objevují zvířata. Všechny ilustrace jsou nakresleny v jednoduchých tvarech a výrazných barvách.

Po hudebních nástrojích se objevují zvířata. Všechny ilustrace jsou nakresleny v jednoduchých tvarech a výrazných barvách.

PŘÍBĚH JEDNOHO DNE, JEDNODUCHÝ DOTYK NA OBRAZOVKU V aplikaci EDA PLAY PAULI stačí jednoduchý dotyk. I děti s omezením motoriky mohou být ve hře úspěšné.

PŘÍBĚH JEDNOHO DNE, JEDNODUCHÝ DOTYK NA OBRAZOVKU
V aplikaci EDA PLAY PAULI stačí jednoduchý dotyk. I děti s omezením motoriky mohou být ve hře úspěšné.

Ve hře děti prožijí den s holčičkou Pauli. Ráno ji probudí, pomohou vyčistit zuby, učesat, obléknout.

Ve hře děti prožijí den s holčičkou Pauli. Ráno ji probudí, pomohou vyčistit zuby, učesat, obléknout. 

Děti pomohou jednoduchými dotyky připravit snídani: po jednoduchém dotyku vždy následuje zajímavá animace - dotykem děti posouvají děj.

Děti pomohou jednoduchými dotyky připravit snídani: po jednoduchém dotyku vždy následuje zajímavá animace - dotykem děti posouvají děj.

Hra je doprovázena zajímavými zvuky. Děti pomohou nastoupit do auta, nastartovat a odjet k babičce, spolu s animovaným pohybem auta slyšíme i zvuk auta.

Hra je doprovázena zajímavými zvuky. Děti pomohou nastoupit do auta, nastartovat a odjet k babičce, spolu s animovaným pohybem auta slyšíme i zvuk auta.

PŘEKVAPENÍ ZA DVEŘMI, JEDNODUCHÝ DOTYK NA OBRAZOVKU V aplikaci EDA PLAY ELIS děti spolu s holčičkou Eliškou (Elis), jaká překvapení se skrývají za dveřmi.

PŘEKVAPENÍ ZA DVEŘMI, JEDNODUCHÝ DOTYK NA OBRAZOVKU
V aplikaci EDA PLAY ELIS děti spolu s holčičkou Eliškou (Elis), jaká překvapení se skrývají za dveřmi.

Ve hře se objevují úkoly s ilustracemi lidí. Kamarádu Davidovi děti pomohou jednoduchým dotykem vyčistit brýle.

Ve hře se objevují úkoly s ilustracemi lidí. Kamarádu Davidovi děti pomohou jednoduchým dotykem vyčistit brýle.

Ve hře se objevují úkoly, které dětem připomínají prostředí z jejich domova. Dotykem dají prádlo do pračky, ale pozor, musí se dotknout jen oblečení!

Ve hře se objevují úkoly, které dětem připomínají prostředí z jejich domova. Dotykem dají prádlo do pračky, ale pozor, musí se dotknout jen oblečení!

Scény úkolů tvoří jedna ilustrace, dvojice, trojice nebo skupina obrázků, ze kterých dítě vybírá dotykem. Musí se dotknout toho, co patří do těsta.

Scény úkolů tvoří jedna ilustrace, dvojice, trojice nebo skupina obrázků, ze kterých dítě vybírá dotykem. Musí se dotknout toho, co patří do těsta.

4 ÚROVNĚ OBTÍŽNOSTI,  4 ÚROVNĚ VZHLEDU OBRÁZKŮ  Aplikace EDA PLAY umožňuje širokou škálu nastavení. Můžete ovlivnit vzhled obrázků a také vybrat jednu ze 4 kategorií obtížnosti úkolů.

4 ÚROVNĚ OBTÍŽNOSTI,
4 ÚROVNĚ VZHLEDU OBRÁZKŮ 

Aplikace EDA PLAY umožňuje širokou škálu nastavení. Můžete ovlivnit vzhled obrázků a také vybrat jednu ze 4 kategorií obtížnosti úkolů.

První kategorie úkolů je jednoduchá, stačí dotyk kamkoli na obrazovku. Stačí se dotknout a něco zajímavého se stane. Děti při plnění úkolů provází příjemný dětský hlas.

První kategorie úkolů je jednoduchá, stačí dotyk kamkoli na obrazovku. Stačí se dotknout a něco zajímavého se stane. Děti při plnění úkolů provází příjemný dětský hlas. 

Ve hře se vyskytují také úkoly s dvojicí nebo skupinou obrázků, ze kterých dítě vybírá jeden konkrétní obrázek. Druhá kategorie úkolů obsahuje právě takové úkoly, nebo zakrývání a odkrývání jednotlivých obrázků na ploše.

Ve hře se vyskytují také úkoly s dvojicí nebo skupinou obrázků, ze kterých dítě vybírá jeden konkrétní obrázek. Druhá kategorie úkolů obsahuje právě takové úkoly, nebo zakrývání a odkrývání jednotlivých obrázků na ploše.

Pro procvičování koordinace oko ruka můžete vybrat úkoly se sledováním trasy. Tahem prstu po displeji tabletu je potřeba vykreslit zadaný tvar, třeba plout s lodí kolem ostrova. Takové úkoly obsahuje třetí a čtvrtá kategorie úkolů.

Pro procvičování koordinace oko ruka můžete vybrat úkoly se sledováním trasy. Tahem prstu po displeji tabletu je potřeba vykreslit zadaný tvar, třeba plout s lodí kolem ostrova. Takové úkoly obsahuje třetí a čtvrtá kategorie úkolů.

Aplikace EDA PLAY umožňuje nastavení kategorie úkolů a obrázků dle dovedností konkrétního dítěte.

Rodič nebo pedagogický pracovník může navolit v Nastavení aplikace Kategorie úkolů (G1 - G4), náročnost obrázků (V1 - V4).


Aplikace EDA PLAY

Nastavení obrázků 

Rodič může nastavit vzhled obrázků podle zrakových dovedností dítěte. Nejjednodušší jsou obrázky V1: jedna barva, plné tvary. Obrázky V2 pracují s dvěma barvami, V3 s více barvami a detaily. V4 jsou nejnáročnější, jde jen o obrysy obrázků. Aby je dítě vidělo, musí zrak více namáhat.

Nastavit zobrazené obrázky do 4 různých variant umožňuje pouze aplikace EDA PLAY.
V aplikacích EDA PLAY TOBY, EDA PLAY PAULI a EDA PLAY ELIS se obrázky nenastavují. 

Aplikace EDA PLAY

První kategorie úkolů (G1)

V nastavení aplikace EDA PLAY lze zvolit různé kategorie obtížnosti úkolů. První - nejjednodušší série úkolů vyžaduje pouze dotyk na obrazovku. Dítě se dotkne kdekoli na ploše displeje a úkol je považován za splněný.

Úkoly s jednoduchým dotykem na obrazovku tabletu najdete také v aplikacích EDA PLAY PAULI a EDA PLAY TOBY.

Aplikace EDA PLAY

Druhá kategorie úkolů (G2)

Je náročnější na pozornost a na rozlišování obrázků na ploše. Dítě musí mezi několika obrázky najít ten, na který se ptá hlas v zadání. Nebo pohybem ruky odkrývá postupně obrázek, dokud není celý odhalen.


Aplikace EDA PLAY

Třetí kategorie úkolů (G3)

Pomáhá trénovat jemnou motoriku a nácvik grafomotorických dovedností. Dítě musí koordinovat pohyby rukou. Jedním tahem prstu kopíruje zadanou dráhu. Pokud dítě prst vzdálí před cílem nebo cíl přejede, je úkol považován za nesplněný. Ke splnění úkolu povzbuzuje dětský hlas.

Přepínání mezi kategoriemi úkolů najdete pouze v aplikaci EDA PLAY.
Aplikace EDA PLAY TOBY, EDA PLAY PAULI a EDA PLAY ELIS přehrávají úkoly automaticky, bez přepínání mezi kategoriemi.

Aplikace EDA PLAY

Čtvrtá kategorie úkolů (G4)

Jedny z nejnáročnějších úkolů v aplikaci EDA PLAY najdete ve čtvrté kategorii, která procvičuje jemnou motoriku a koordinaci oko-ruka.

Mezi úkoly ke splnění se objevuje dokreslení kruhu (kola auta, oči), oblouku (úsměv). Další úkoly vyžadují kopírování složitějších tras.

Tipy k možnostem nastavení aplikací z rodiny EDA PLAY

Sekce, které mají ovládat rodiče, jsou skryty pod tlačítky umístěnými v rozích displeje. Pro vstup do Hlavního menu nebo Přehledu úkolů je potřeba tlačítka několik vteřin podržet.


V Přehledu úkolů lze jednotlivé úkoly vypnout (symbol křížku), opakovat stále jeden úkol (symbol šipek), přeskočit na jiný úkol než určuje aplikace (symbol trojúhelníku). Panáček v dolním rohu vás vrátí do hry.


V Hlavní nabídce můžete vstupit do Nastavení, kde můžete vypnout například zvuk. V sekci Info najdete mj. Simulátor zrakových vad. A v Dovednostech sledujete vývoj dovedností dítěte, které hru hraje.


Do Simulátoru zrakových vad se dostanete takto: Na herní ploše držte symbol panáčka. V Hlavním menu pak zvolte tlačítko Info, pak stačí jednoduše kliknout na Simulátor zrakových vad.


V sekci Dovednosti můžete sledovat práci dítěte s aplikací. Jak se dostat do sekce Dovednosti: Na herní ploše držte spodní tlačítko (motiv panáčka), v Hlavním menu pak zvolte Dovednosti.


Po první instalaci aplikace je sledování dovedností vypnuto. Rodič nebo terapeut se sám rozhodne, zda chce sledovat práci dítěte. Záznamy z této sekce nejsou ukládány ani odesílány mimo iPad.


V Nastavení můžete vypnout a zapnout zvuky. EDA PLAY, EDA PLAY PAULI, EDA PLAY ELIS umožňují také vypnutí zvukového průvodce, tedy hlasu, který úkoly zadává. Úkoly pak můžete zadávat hlasem vlastním přímo při hře dítěte.


V Nastavení můžete zapnout bílý rámeček, který zvýrazní pracovní plochu při hře aplikací EDA PLAY. Dítěti tak pomáháme vidět ohraničení plochy, na kterou se má dotýkat nebo kterou sleduje.


Aby děti omylem nepřecházely z aplikace do menu iPadu, doporučujeme vypnout Gesta souběžných úloh. Ta vypnete v Nastavení vašeho iPadu: Nastavení / Obecné / vypněte Gesta souběžných úloh.


Aplikace z rodiny EDA PLAY podporují neziskovou organizaci EDA

Nákupem a používáním aplikací z rodiny eda play podporujete činnost neziskové organizace EDA 

Nezisková organizace EDA poskytuje služby rané péče rodinám, ve kterých vyrůstá dítě se zrakovým nebo kombinovaným postižením. Nezisková organizace EDA sídlí v Praze a působí ve čtyřech regionech České republiky. Více informací o neziskové organizaci EDA najdete na www.eda.cz


Aplikace EDA PLAY fungují na přístrojích iPad

Hry fungují na iPadech

iPady klasické velikosti poskytují dostatečně velkou herní plochu pro děti se zrakovými vadami nebo kombinovaným postižením.
Děti se zrakovým a kombinovaným postižením potřebují výrazné obrázky, které jsou také dostatečně veliké.

Hry nefungují na iPad mini nebo iPod Touch nebo přístrojích iPhone. Tyto přístroje bohužel nemají dostatečně velkou obrazovku.

Připravujeme aplikaci EDA PLAY TOBY pro platformu Android. Bude fungovat na tabletech s vybranými velikostmi displeje, které jsou dostatečně veliké pro hru dětí se zrakovými vadami.