EDA PLAY TOBY

SLEDOVÁNÍ DĚJE

JEDNODUCHÝ DOTYK

Pro trénink zraku a jemné motoriky u nejmenších dětí.

Připraveno na míru pro děti se zrakovými a kombinovanými vadami tak, aby hra byla pomocníkem pro rozvoj zrakových dovedností těchto dětí. Jak získat aplikaci?

Aplikaci EDA PLAY TOBY stáhnete pro svůj iPad ZDARMA na iTunes App Store.

Nově je aplikace dostupná také pro tablety s Android systémem, stáhnete si ji ZDARMA na Google Play. 

Stačí v App Store ve vašem iPadu nebo v Google Play ve vašem Android tabletu vyhledat EDA PLAY TOBY a stáhnout aplikaci do přístroje.


Funkce, které si zamilujete

Trénink zrakové pozornosti

Aplikace má dvě části: fáze "sleduj, co se děje" je vhodná pro děti už před šestým měsícem věku dítěte. 

Druhá část aplikace s dotykovými úkoly je vhodná pro děti, které se začínají zajímat o konkrétní obrázky, tedy kolem jednoho roku věku. 

Hra je maximálně jednoduchá, zvládnou ji i děti s různou úrovní psychomotorického vývoje.    

Trénink jemné motoriky

Druhá fáze hry "dotkni se a něco se stane" je vhodná jak pro děti se zrakovou vadou, tak pro děti s těžkým postižením jemné i hrubé motoriky.  

Děti se mohou obrazovky dotknout kdekoli nebo na ni prostě plácnout a získají odměnu ve formě zajímavého zvuku hudebního nástroje nebo zvířete.

Naprosto jednoduché

Splnění úkolů je velmi snadné a dítě se nemusí na obrazovce trefit na konkrétní místo, stačí se prostě dotknout kdekoli.

Aplikace pracuje s výraznými barvami, velmi jednoduchými tvary obrázků, děj je srozumitelný. Obrázky ani scény neobsahují detaily a jsou na kontrastním pozadí.


Co v aplikaci najdete


Jak vlastně trénink zraku probíhá?

Oko je potřeba provokovat, namáhat. Správné zrakové cvičení má být prováděno pravidelně a pod vedením odborníka. Cílem aktivní stimulace zraku je podporovat a rozvíjet zachované zrakové funkce dítěte pro jejich maximální využití v běžném životě. 

Trénujeme s dítětem zpracování, ukládání a vybavování zrakového vjemu. Dítě rozvíjí své dovednosti: pozornost, vyhledávání viděného, fixaci, přenášení pozornosti, sledování pohybu, koordinaci oko-ruka, orientaci v prostoru a na ploše. PaedDr. Markéta Skalická

PaedDr. Markéta Skalická

Instruktorka zrakové stimulace, metodik pro rozvoj zrakového vnímání, poradkyně rané péče

Jak se v aplikaci EDA PLAY TOBY trénuje zrak?


"Aplikace EDA PLAY TOBY rozvíjí zejména zrakovou pozornost a základní zrakové představy. Jde o to, aby dítě bylo schopno vyhledat objekt na obrazovce, fixovat ho a při opakovaném pozorování i rozpoznat. Tomu pomáhá i zvuková odezva, která upevňuje schopnost dítěte vybavit si zrakovou představu. Objeví se například kráva, která krátce zabučí, po dotyku zabučí dlouze. Díky tomu si dítě spojí zrakovou představu se zvukem, který se k obrázku váže.
Při zrakovém cvičení je stimulována zraková dráha a zraková centra mozkové kůry, která jsou odpovědná za rozlišení obrázku a jeho rozpoznání. Obrázky ve hře jsou dostatečně kontrastní a velké, aby i oko, které má výrazně sníženou schopnost vidění, bylo schopno se na obrázek dostatečně dlouho a opakovaně dívat.
Pokud by byl obrázek nevýrazný, drobný, na komplikovaném pozadí, dítě by obrázek nebylo schopno rozlišit, a tudíž by pro něj nebyl ani atraktivní. Nebavilo by ho se na něj opakovaně dívat, nebylo by zaujato obrázkem nebo hrou. 
EDA PLAY TOBY děti baví, podporuje jejich soustředění na zrakové podněty."


Proč je ve hře černé a černobílé pozadí? 


"Těsně po narození reagují děti na světlo a tmu, na černobílý kontrast. A postupně v prvních měsících života dítě začíná zaměřovat pozornost z kontrastních vzorů na obrysy obličeje a na barevné objekty tak, jak dozrává sítnice a spoje v centrální nervové soustavě.


Černé pozadí v EDA PLAY TOBY je dostatečně kontrastní k barevnému obrázku, umožňuje upoutat pozornost na obrázek a nerozptyluje pozornost. Dítě se plně soustředí. U některých úkolů ve hře se postupně objevuje černobílé pozadí, které jsme použili záměrně. Dítěti komplikuje zaměření pozornosti - musí přenést pozornost z rušivých pruhů pozadí na konkrétní předmět, např. rybu, která vystupuje z obrázku do popředí. Dítě sice nejdříve upoutají abstraktní pruhy nebo jiné černobílé pozadí, ale pak se na něm snaží najít něco, co už zná nebo co mu připomíná nějaký konkrétní obrázek, například rybu."Bc. Alice Pexiederová

Bc. Alice Pexiederová

Poradkyně rané péče

Rozvoj zraku formou hry


"Děti od prvních měsíců věku rády objevují své okolí zrakem, dotykem, manipulací, ochutnáváním - zkrátka vnímají všemi smysly. V aplikaci EDA PLAY TOBY je hra orientovaná především na rozvoj zrakového vnímání.

První fáze aplikace "sleduj, co se děje" dítě zaujme změnou na displeji tabletu, která se děje automaticky a je podtržena zvukovým efektem. Postupně nabízíme dítěti složitější objekty k vnímání, náročnost vnímání je zvýšena díky bílým pruhům na černém pozadí. Už pouhé sledování je zábavnou hrou a důkazem, že dítě začíná používat zrak.

V druhé fázi aplikace "dotkni se a něco se stane" přicházejí úkoly, které umožňují dítěti dotykem ovládat změnu v ději hry. Dítě se dotkne a na obrazovce se stane něco zajímavého. 

Hra a schopnosti dětí se mohou od sebe velmi odlišovat, ale i děti s dioptrickou vadou či děti s centrálním postižením zraku si mohou hru EDA PLAY TOBY užít."
Podívejte se na trailer k aplikaci EDA PLAY TOBY

Inspirace

Aplikace EDA PLAY TOBY je inspirována vývojem zraku dětí a zrakovými cvičeními, která tento vývoj podporují. Po zjištění zrakové vady může oční lékař doporučit nošení okluzoru a nebo brýlí. Pokud se zrak správně trénuje, má dítě šanci své vidění zlepšit. Vidění je naučená činnost a čím dříve se s jeho tréninkem začne, tím je větší šance na změnu.

Tobiášek je patnáctiměsíční chlapeček, kterému bylo doporučeno vzhledem ke komplikované zrakové vadě používání brýlí a okluzoru. Jeho rodina využívá ranou péči, která se zaměřuje na pomoc rodinám dětí se zrakovým postižením.


Děkujeme za podporu při vývoji iOS i Android verze aplikace!

Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.


Recenze a články o aplikaci EDA PLAY TOBY

Vznikly dvě nové aplikace pro děti se specifickými potřebami

Zdroj: p12.helpnet.cz, zveřejněno 8. 5. 2016

Společný článek o aplikacích EDA PLAY TOBY a EDA PLAY PAULI.

Video recenze aplikace EDA PLAY TOBY 

Autor: Wonderbaby.org, zveřejněno 6. června 2016

Krátké video s komentářem v angličtině


NÁKUPEM A POUŽÍVÁNÍM APLIKACí z rodiny EDA PLAY PODPORUJETE ČINNOST NEZISKOVÉ ORGANIZACE EDA 

Nezisková organizace EDA poskytuje služby rané péče rodinám, ve kterých vyrůstá dítě se zrakovým nebo kombinovaným postižením. Nezisková organizace EDA sídlí v Praze a působí ve čtyřech regionech České republiky. Více informací o neziskové organizaci EDA najdete na www.eda.cz